Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A?

Daňové priznanie fyzickej osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať do 1. apríla 2019. Ak ste mali iba príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, na daňové priznanie použijete tlačivo pre fyzické osoby typ A. Ako ho vyplniť? 

Aké druhy príjmov fyzických osôb sa zdaňujú v daňovom priznaní? 

Zdaňované príjmy sú presne vymedzené v § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov.

Sú to:

  • príjmy zo závislej činnosti, ktoré upravuje
  • príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • príjmy z prenájmu
  • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
  • príjmy z kapitálového majetku
  • ostatné príjmy uvedené v § 8 zákona o dani z príjmov

Tlačivo k daňovému priznaniu si vyberiete podľa typu príjmu, ktoré ste v zdaňovacom období mali.

Pre príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov sa používa tlačivo typu A. Ak ste mali iné príjmy, ktoré uvádza § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov, na podanie daňového priznania použijete tlačivo typu B.

Nové vzory tlačív zverejňuje každý rok finančná správa na svojej webstránke.

daňové priznanie

Tlačivo k daňovému priznaniu si vyberiete podľa typu zdroja príjmu na stránke finančnej správy. Zdroj: www.pixabay.com

Kedy máte povinnosť podať daňové priznanie? 

Niektorých v tomto roku daňová povinnosť minie a lehota na podanie pre nich neplatí. Týka sa to najmä zamestnancov, ktorí požiadali v lehote do 15. februára o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa. V tomto prípade podá daňové priznanie za vás.

V akých prípadoch vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie?

  • ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2018 boli vyššie ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane - presiahli hodnotu 1 915,01 €.
  • ak ste nepracovali celý rok u jedného zamestnávateľa a o ročné zúčtovanie dane ste ho nemohli alebo nestihli požiadať,
  • ak ste mali príjmy zo zahraničia (platí to aj v prípade, ak ste mali len časť príjmov zo zahraničia)
  • z vašich príjmov nebola odvádzaná daň, resp. bola vyplácaná inak než v peňažnej forme a daň z nej nemohla byť zrazená.
daňové priznanie

Ponúkame vám návod, ako vyplniť daňové priznanie FO typ A. Zdroj: www.pixabay.com

Návod, ako vyplniť daňové priznanie FO - typ A za rok 2018

PRÍKLAD: Ján Mrkvička mal v roku 2018 jedného zamestnávateľa. V roku 2018 mu zamestnávateľ vyplatil príjem vo výške 20 000 €, uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, zrazené mal poistné v sume 1200 € a mal zrazené preddavky na daň v sume 3500 €.

Zamestnanec má manželku, ktorá sa starala v roku 2018 o 2-ročné dieťa a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka nemala v roku 2018 žiadne príjmy. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na dieťa počas celých 12 mesiacov.

Keďže dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 1 915,01 €, má povinnosť podať daňové priznanie. Pri vyplnení daňového priznania bude postupovať nasledovne:

Vypíše 1. stranu priznania riadky 1 až 10, v ktorých uvedie identifikačné údaje podľa predtlače.

Daňové priznanie FO

Do riadku 25 na prvej strane je vhodné uviesť telefónne číslo.

Na 2. strane vyplní riadok 29 – údaje o manželke – keďže si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku a v riadku 30 začiarkne, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. 

Do riadku 32 následne vyplní údaje o vyživovaných deťoch – kvôli daňovému bonusu a začiarkne počet mesiacov, na ktoré si daňový bonus na dieťa uplatňuje.

Daňové priznanie FO

Na strane 2 oddiel V. do riadku 36 ešte vyplní úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov, čo je v prípade pána Jána 20 000 €.

Daňové priznanie FO

Na strane 3 -  V. oddiel - výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti  vyplní tiež riadok 37  (úhrn povinného poistného 1200 €, z toho do riadku 37a – poistné na sociálne poistenie vo výške 402 € a do riadku 37b – poistné na zdravotné poistenie v sume 798 €.

Do riadku 38 uvedie základ dane vo výške 18 800 €.

Daňové priznanie FO

Následne na strane 3 oddiel VI. uvedie v riadku 39 nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3830,02 €. V riadku 40 nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 3830,02 €. 

Následne na riadku č. 43 uvedie súčet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku vo výške 7660,04 €. 

Do riadku 44 uvedie základ dane a to tak, že suma na riadku 38 bude znížená o sumu na riadku 43, t.j. suma 11 139,96 €.

Do riadku 45 vypočítame daň vo výške 19% zo základu dane, t.j. 2 116,59 €.  

Do riadku 50 uvedie 0 €.

Daňové priznanie FO

Do riadku 56 sa uvedie suma z riadku 45 a to suma 2116,59 €.

Do riadku 57 sa uvedie nárok na daňový bonus za 12 mesiacov, t.j. vo výške 258,72 €. Po odpočítaní daňového bonusu od dane (r. 56 – r. 57) uvedie na r. 58 sumu 1857,87 €.

Do riadku 60 uvedie sumu 258,72 €.

Do riadku 64 sa uvedie daňová povinnosť znížená o daňový bonus t.j. suma 1857,87 €.

Daňové priznanie FO

Do riadku 70 uvedie úhrn zrazených preddavkov na daň v roku 2018, t.j. suma 3 500 €. Následne vzniká pánovi Jánovi daňový preplatok vo výške 1642,13 €.

Daňové priznanie FO

V oddiele VIII. Má nárok pán Ján na poukázanie podielu zaplatenej dane. Ak nechce poukázať podiel zaplatenej dane, označí políčko, kde si neuplatňuje postup podľa § 50 zákona.

Daňové priznanie FO

Následne na strane 6 vyplní v riadku 87 počet prikladaných príloh a dátum.

Daňové priznanie FO

V oddiele XII vyplní, že žiada o vrátenie daňového preplatku a formu výplaty či už na účet alebo poštovou poukážkou. V tomto prípade si žiada pán Ján vyplatenie poštovou poukážkou. Taktiež je potrebné vyplniť dátum.

Daňové priznanie FO

Vyplnené daňové priznanie z nášho príkladu si môžete stiahnuť

O autorovi

Michaela Struhárová
 

Mi​ška je cestovateľka a obsahová marketérka na voľnej nohe. Úspešne ​sa stará o niekoľko webov, ako napr. cestovanie.sme.sk či jaspis.sk​.

Pre svoj aktívny životný štýl potrebuje mať neustále dobité baterky, preto sa najviac venuje recenziám výživových doplnkov. Recenziami spotrebičov zase pomáha nielen ženám vybrať si šikovných pomocníkov do domácnosti a ušetriť čas strávený varením a upratovaním.
​​O Miške sa môžete viac dozvedieť na jej blogu Struharova.com alebo Facebooku 

Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar