Eshop roka

Anketa ESHOP ROKA

Vo februári sme hľadali najlepšie eshopy na Slovensku a našli sme ich. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania a pomohli nám vybrať to najlepšie.

Váš záujem o hlasovanie nás úprimne potešil a najlepšie eshopy preto budeme hľadať aj v roku 2021. Veríme, že si postupne získame ešte väčšiu priazeň. 

Ale teraz už poďme k výsledkom 1. ročníka ankety Eshop roka 2019. Všetkým eshopom gratulujeme a ďakujeme, že robia online nakupovanie lepším.

Výsledky v ankete ESHOP ROKA 2019

Kategória ŠPORT

1. Sportisimo.sk

Sportisimo logo eshop roka

2. Decathlon.sk

decathlon eshop roka

3. Insportline.sk

insportline eshop roka

Kategória ZDRAVIE A KRÁSA

1. Drmax.sk

drmax eshop roka

2. Notino.sk

notino logo eshop roka

3. Pilulka.sk

pilulka logo eshop roka

Kategória MÓDA

1. Deichmann.sk

deichamann eshop roka

2. Bonprix.sk

bonprix eshop roka

3. Fusakle.sk

fauskle eshop roka

Kategória ELEKTRO

1. NAY.sk

nay logo eshop roka

2. Alza.sk

alza eshop roka

3. Mall.sk

mall logo eshop roka

Kategória DETSKÝ TOVAR

1. Dracik.sk

dracik eshop roka

2. Alltoys.sk

alltoys eshop roka

3. Rajhraciek.sk

rajhraciek logo eshop roka

Kategória DOM A ZÁHRADA

1. Merkurymarket.sk

merkurymarket logo eshop roka

2. Moebelix.sk

mobelix logo eshop roka

3. Obi.sk

obi logo eshop roka

Kategória FILMY, KNIHY A HRY

1. Martinus.sk

martinus logo eshop roka

2. Pantarhei.sk

panta rhei logo eshop roka

3. Rajknih.sk

rajknih logo eshop roka

Kategória OSTATNÉ

1. Lidl.sk

lidl eshop roka

2. Valachshop.sk

Valachshop.sk logo eshop roka

3. Faxcopy.sk

faxcopy eshop roka

Kto vyhral poukážky?

Za hlasovanie v našej ankete sme desiatim z vás sľúbili odmenu v podobe darčekovej poukážky do eshopu Alza.sk v hodnote 20 €. Nižšie nájdete uvedené emailové adresy výhercov (kvôli GDPR nezverejňujeme celú adresu, ale iba jej časť). Všetkých výhercov budeme kontaktovať na daný email.

Srdečne gratulujeme a ešte raz ďakujeme, že ste sa zapojili do hlasovania.

Výhercovia poukážok:

  1. ma****va@centrum.sk
  2. mk****va@gmail.com
  3. ho****na@gmail.com
  4. vi****va@gmail.com
  5. mi****va@gmail.com
  6. ka****va@centrum.sk
  7. mi****va@gmail.com
  8. vi****va@centrum.sk
  9. ma****ia@gmail.com
  10. al****va@gmail.com

Všeobecné podmienky ankety

1. Spoločnosť Kombomedia s. r. o., Karpatské námestie 10a, 831 06 Bratislava, IČO: 52747255 (ďalej len „usporiadateľ“), organizuje v období od 1.2.2020 do 29.2.2020 anketu s názvom Eshop roka 2019 (ďalej len „anketa“).

2. Do ankety sa môže zapojiť každý návštevník stránky Kombo.sk s platnou emailovou adresou tak, že v období od 1.2.2020 do 29.2.2020 vyplní hlasovanie cez formulár na tejto stránke: hlasovanie za eshop roka a splní podmienky účasti.

3. Hlasujúcim môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony.

4. Hlasujúci bude zaradený do súťaže automaticky po vyplnení a odoslaní formulára na stránke. Jeden hlasujúci sa môže do súťaže zapojiť len raz s jednou platnou emailovou adresou. Odoslaním súťažného formulára udeľuje súťažiaci podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas usporiadateľovi so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré usporiadateľovi zapojením sa do ankety a vyplnením súťažného formulára poskytne.

5. Ceny pre hlasujúcich sú nákupné poukážky pre nákup v eshope Alza.sk v hodnote 10 x 20 €. Výhra je neprenosná, nie je možné ju vymeniť ani požadovať jej vymenenie za finančné prostriedky.

6. Žrebovanie výhier sa uskutoční 3.3.2020. Počas žrebovania sa spomedzi všetkých hlasujúcich, ktorí sa do súťaže zapoja elektronickým vyplnením súťažného formulára a splnia jej podmienky, vyžrebujú desiati výhercovia. Výherca bude informovaný prostredníctvom e-mailu a bude zverejnený aj na stránke https://kombo.sk/eshop-roka najneskôr 4.3.2020. V prípade, že výherca nebude na e-mailovú výzvu reagovať, resp. sa neozve späť do 31.3.2020, nárok na výhru mu zaniká.

7. Účasťou v tejto ankete sa hlasujúci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto všeobecné podmienky ankety. Nerešpektovanie týchto podmienok má za následok vylúčenie účastníka z ankety a stratu nároku na cenu.

8. Výsledky ankety sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v ankety súdnou cestou nie je možné. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov hlasujúcimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo anketu kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom hlasujúci nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v ankete.

10. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel ankety rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu ankety. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto ankety je konečné a právne záväzné pre všetkých hlasujúcich. Hlasujúci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.

11. Hlasujúci sa prihlásením do ankety a splnením jej podmienok dávajú spoločnosti Kombomedia s.r.o., svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje hlasujúceho (e-mail). V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účastník ankety povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Spoločnosť Kombomedia s.r.o., zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2020.