Autom po Európe: Diaľničné známky a mýtne poplatky v roku 2019

dialnica

Ak cestujete autom po Európe, musíte si kúpiť diaľničnú známku. Zdroj: www.unsplash.com

Diaľničné (niekde aj mýtne) známky predstavujú poplatok za právo využívať presne vymedzené úseky cestnej siete v tej-ktorej krajine. Vždy majú právny základ a sú definované nariadeniami ministerstva dopravy, resp. podobnej inštitúcie. Ak pravidelne jazdíte, určite viete, ako fungujú na slovenských cestách. Máte však prehľad aj o ďalších krajinách starého kontinentu?

Prinášame vám prehľadný zoznam poplatkov a pravidiel vzťahujúcich sa diaľničné známky a ich varianty v Európe na rok 2019. Od motoristov, pre motoristov.

Slovensko

Nezaškodí zopakovať si, ako to funguje na našich cestách. Diaľničné známky na Slovensku zakúpite buď online cez web eznamka.sk, na hraničných prechodoch, resp. na vybraných obchodných miestach, predovšetkým čerpacích staniciach.

Čo sa týka dĺžky platnosti, tak rozlišujeme tri rôzne typy:

 • desaťdňová – 10 eur

 • mesačná – 14 eur

 • ročná – 50 eur (platná od 1. januára roku, v ktorom je zakúpená, do 31. januára toho nasledujúceho)

Je potrebné dodať, že tieto platnosti a ceny sa vzťahujú iba na motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 tony. Pre vyššie hmotnosti je určený mýtny systém, viď nižšie.

šoferovanie

Diaľničnú známku zakúpite online alebo na pumpe. Zdroj: www.unsplash.com

Česká republika

U našich severozápadných susedov je systém diaľničných známok takmer identický. Líši sa len cenami a nákupnými miestami (a v jednom prípade dĺžkou platnosti). Zoženiete ich na čerpacích staniciach, hraničných prechodoch, na pobočkách Českej pošty a v niektorých zmenárňach.

Opäť rozlišujeme tri typy známok v závislosti od doby platnosti:

 • desaťdňová – 12,50 eur / 310 kč

 • mesačná – 18 eur / 440 kč

 • ročná – 60 eur /1 500 kč (platná od 31. decembra predošlého roku, v ktorom je zakúpená, do 31. januára toho nasledujúceho)

Rovnako ako u nás, aj v Českej republike sa vzťahujú iba na vozidlá do 3,5 tony, ostatné platia mýtne.

diaľničná známka

V Čechách je spôsob predaja diaľničných známok podobný. Zdroj: www.unsplash.com

Maďarsko

Na diaľniciach u našich južných susedov je systém o čosi komplikovanejší, no stále zrozumiteľný, ak si človek dá námahu preštudovať ho. Známky kúpite štandardne cez internet, na hraničných prechodoch a čerpacích staniciach.

Systém platnosti a vozidiel je vysvetlený v tejto tabuľke, vysvetlivky pod ňou:


10-dňová

Mesačná

Ročná (celoštátna)

Ročná (župná) *

Vozidlá do 3,5 tony (vrátane motocyklov) pre maximálne 7 osôb

3 500 forintov

4 780 forintov

42 980 forintov

5 000 forintov

Dodávky, nákladné automobily a motorové vozidlá do 3,5 tony pre viac ako 7 osôb,

7 000 forintov

9 560 forintov

42 980 forintov

10 000 forintov

Autobusy

15 500 forintov

21 975 forintov

199 975 forintov

20 000 forintov

Prívesy**

3 500 forintov

4 780 forintov

42 980 forintov

5 000 forintov

* župná diaľničná známka je platná len v jednej administratívnej jednotke

** neplatí pre štandardné vozidlá do 3,5 tony

*** desaťdňová známka pre motocykel stojí 1 470 forintov, mesačná 2 500 forintov

Pre motorové vozidlá nad 3,5 tony platí mýtny systém.

diaľničná známka

Pri kúpe maďarskej diaľničnej známky si treba princíp naštudovať. Zdroj: www.unsplash.com

Rakúsko

Rakúšania majú pomerne jednoduchý systém diaľničných známok, podobný tomu nášmu, resp. českému. Nálepku si kúpite buď online, na hraničných prechodoch, na pobočkách automotoklubu ÖAMTC alebo na čerpacích staniciach.

Podľa doby platnosti rozlišujeme tri typy diaľničných známok:


Motocykle

Ostatné vozidlá do 3,5 tony

10-dňová

5,30 eur

9,20 eur

2-mesačná

13,40 eur

26,80 eur

Ročná

35,50 eur

89,20 eur

cesta autom

Niektoré úseky sú v Rakúsku dodatočne spoplatnené. Zdroj: www.unsplash.com

Vozidlá nad 3,5 tony podliehajú mýtnemu systému. Na rakúskych diaľniciach a rýchlostných cestách sa stretnete s určitými úsekmi, ktoré sú dodatočne spoplatnené. Ide o tunely Bosruck, Gleinalm, Tauern, Katschberg, Karawanken, Arlberg a autostráda Brenner.

Ceny sa pohybujú od 5,50 do 11,50 eur pri jednorazovom prechode, resp. od 103,50 do 108,50 eur pri ročnej predplatenej karte.

Poľsko

Naši severní susedia nevyužívajú klasické diaľničné známky. To však neznamená, že využívanie poľskej cestnej siete je zadarmo. Diaľnice A1, A2 a A4 sú spoplatnené pre všetky motorové vozidlá. Týka sa to aj motocyklov. Diaľnica A1 je spoplatnená v celej svojej dĺžke, A2 a A4 sú rozdelené na dva mýtne úseky každá.

dialnica mapa

V Poľsku nečakajte klasické diaľničné nálepky. Zdroj: www.unsplash.com


Motocykle

Ostatné vozidlá do 3,5 tony

A1 (Gdansk - Toruň)

29,90 zlotých

29,90 zlotých

A2 (Świecko - Konin)

78,00 zlotých

78,00 zlotých

A2 (Konin – Lodž)

5,00 zlotých

9,90 zlotých

A4 (Wroclaw - Gliwice)

8,10 zlotých

16,20 zlotých

A4 (Katovice - Krakov)

10,00 zlotých

20,00 zlotých

Platí sa pri vchádzaní na daný diaľničný úsek pri mýtnej bráne. Okrem zlotých je možné použiť aj eurá, prípadne americké doláre. Vozidlá nad 3,5 tony podliehajú mýtnemu systému.

mapa

Za použitie dialnice zaplatíte pri mýtnej bráne. Zdroj: www.pixabay.com

Nemecko

Nemecko sa môže pochváliť mimoriadne kvalitnou sieťou diaľníc, o to viac teda motoristu poteší, že aj v roku 2019 bude jej využívanie bezplatné pre vozidlá do 7,5 tony. Toto privilégium sa však čoskoro, s najväčšou pravdepodobnosťou, skončí. Spolkové ministerstvo dopravy totiž avizovalo zavedenie diaľničných poplatkov pre všetky vozidlá. Do platnosti by mali vstúpiť v októbri 2020.

Vozidlá nad 7,5 tony podliehajú elektronickému mýtnemu systému.

diaľničná známka

Nemecko má sieť kvalitných dialníc. Zdroj: www.unsplash.com

Švajčiarsko

Diaľničná sieť v tejto alpskej krajine podlieha využívaniu klasických známok. Tie si zakúpite primárne na hraničných priechodoch, na pobočkách pošty a čerpacích staniciach. Diaľničné nálepky sú povinní využívať majitelia všetkých vozidiel do 3,5 tony, teda aj motocyklov.

Švajčiari majú iba jeden typ známky:

 • ročná – 40 švajčiarskych frankov (platná od 31. decembra predošlého roku, v ktorom je zakúpená, do 31. januára toho nasledujúceho)

Vozidlá s povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony musia pri využívaní diaľničnej siete zaplatiť jednorazový mýtny poplatok. Nie je nutné využívať elektronický systém.

Spoplatnený je však prechod tunelov Grosser St. Berhnard (od 18,30 frankov pre motocykle do 31,20 frankov pre vozidlá do 3,5 tony; väčšie sú sploplatnené individuálne) a Munt-La-Schera (od 13,00 frankov pre motocykle do 50,00 frankov pre vozidlá do 3,5 tony; väčšie sú sploplatnené individuálne).

výlet

Diaľničné známky sú vo Švajčiarsku povinnosťou. Zdroj: www.pixabay.com

Slovinsko

Aj Slovinci využívajú systém diaľničných známok. Je veľmi podobný tomu nášmu, avšak trochu netradičné je rozdelenie poplatkov v závislosti od výšky vozidla od zeme nad prvou nápravou (pre hmotnosti do 3,5 tony). Nálepky je možné zakúpiť predovšetkým na hraničných prechodoch a čerpacích staniciach.

Podľa doby platnosti rozlišujeme štyri typy slovinských diaľničných známok:


Motocykle

Vozidlá s výškou do 1,3 metra nad prvou nápravou

Vozidlá s výškou nad 1,3 metra nad prvou nápravou

Týždenná

7,5 eura

15 eur

30 eur

Mesačná

-

30 eur

60 eur

Polročná

30 eur

-

-

Ročná

55 eur

110 eur

220 eur

Vozidlá s povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony sú povinné využívať mýtny systém.

auto

V Slovinsku sa kupujú známky v závislosti od výšky vozidla. Zdroj: www.unsplash.com

Rumunsko

Rumunská sieť diaľnic je tiež spoplatnená. Pre vozidlá s povolenou hmotnosťou do 3,5 tony je systém veľmi podobný tomu nášmu. Diaľničné známky je možné zakúpiť online, ďalej na štandardných predajných miestach – čerpacích staniciach, pobočkách pošty, v okolí hraničných prechodov.


Osobné vozidlá do 3,5 tony

Nákladné vozidlá do 3,5 tony

Týždenná

3 eur

6 eur

Mesačná

7 eur

16 eur

90-dňová

13 eur

36 eur

Ročná

28 eur

96 eur

* motocykle využívajú diaľnice bezplatne

Vozidlá s hmotnosťou medzi 3,5 a 7,5 tony, s počtom sedadiel 9 až 23, resp. nákladné vozidlá do 12 ton sú všetky spoplatnené separátne (bez nutnosti využívania elektronickej mýtnej jednotky). Individuálne tarify je možné pozrieť si na tejto stránke. Rovnako spoplatnené sú aj štyri mosty v krajine, z toho dva cez Dunaj. Cena za prechod sa pohybuje približne od 6 eur vyššie, v závislosti od hmotnosti vozidla.

dialničná známka

V Rumunsku zakúpite známky online. Zdroj: www.unsplash.com

Mýtne systémy v Európe

Okrem klasických diaľničných známok a poplatkov využíva viacero európskych krajín aj mýtne systémy. Niektoré sa vzťahujú iba na vozidlá nad určitú povolenú hmotnosť (najčastejšie 3,5 tony), iné sú aplikované plošne. Výška poplatku je buď jednorázová (resp. iba v závislosti od hmotnosti a veľkosti vozidla), alebo sa odvíja od precestovanej vzdialenosti a dobe strávenej v danom štáte.

Mýtny systém pre osobné vozidlá majú zavedený, okrem iného, aj v obľúbenej turistickej destinácii Slovákov, Chorvátsku. S poplatkami rátajte taktiež vo Francúzsku, Taliansku, Grécku, Srbsku, Turecku či Španielsku.  Zo škandinávskych krajín má ako jediné mýtny systém zavedené Nórsko.

auto západ

Okrem klasických známok sa využívajú aj mýtne systémy. Zdroj: www.unsplash.com

V týchto krajinách ako vodič osobného vozidla nemusíte mať elektronickú jednotku, poplatky sú vyberané pri bránach a na vymedzených miestach.

Naopak, majitelia vozidiel do 3,5 tony si v roku 2019 užijú jazdu zadarmo v týchto krajinách (s výnimkou istých úsekov, predovšetkým mostov a tunelov):

 • Belgicko
 • Čierna Hora
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Holandsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Švédsko
 • Veľká Británia
 • Ukrajina

V rámci Európskej únie sa už v roku 2017 rozbehli diskusie o zavedení jednotného mýta pre členské krajiny, ktorého výška sa bude počítať v závislosti od najazdených kilometrov.   

O autorovi

Michaela Struhárová
 

Mi​ška je cestovateľka a obsahová marketérka na voľnej nohe. Úspešne ​sa stará o niekoľko webov, ako napr. cestovanie.sme.sk či jaspis.sk​.

Pre svoj aktívny životný štýl potrebuje mať neustále dobité baterky, preto sa najviac venuje recenziám výživových doplnkov. Recenziami spotrebičov zase pomáha nielen ženám vybrať si šikovných pomocníkov do domácnosti a ušetriť čas strávený varením a upratovaním.
​​O Miške sa môžete viac dozvedieť na jej blogu Struharova.com alebo Facebooku 

Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar
Kliknutím na ikonku nižšie môžete pridať obrázok