5 možností, ako dofinancovať hypotéku

kľúče

Hypotéky čaká sprísňovanie podmienok, za ktorých budú schvaľované. Zdroj: www.pixabay.com

Sprísňovanie hypoték, ktoré tvorí súčasť postupných opatrení vydaných NBS zameraných na reguláciu trhu s úvermi, pokračuje aj tento rok. Ďalšia vlna sprísňovania poznačila trh hneď na začiatku roka a posledná je plánovaná v apríli.

Po tomto sprísnení, budú môcť banky vyššiu hypotéku poskytnúť len 20 % klientom a prekročiť hranicu výšky čistého príjmu pri 5 % úveroch a 5 % úveroch pre mladých (do 35 rokov, príjem za rok do 1,3 násobku priemernej mzdy, DTI max. 9).

Hlavným cieľom zavedia postupného obmedzenia 100 % hypoték je zníženie prílišnej zadlženosti Slovákov. 

Tip od experta

Zadlženosť rastie pri súčasných veľmi nízkych úrokových sadzbách nadmerným tempom. Domácnosti s príliš vysokým dlhom v porovnaní s ich príjmom môžu mať neskôr vážne problémy so splácaním týchto úverov. A ak takýchto prípadov bude veľa, vážne problémy sa môžu dotknúť finančného sektora a aj domácej ekonomiky ako celku. 

Národná banka Slovenska

Hoci podmienky získania hypotéky sa oproti obdobiu predchádzajúcich dvoch rokov výrazne sprísnili, hypotéky naďalej patria medzi najobľúbenejšie formy úverov.

Nové pravidlá síce obmedzili celkovú výšku získanej hypotéky a hypotéka nepostačuje na pokrytie celkových nákladov spojených s kúpou či rekonštrukciou bývania, vzniknutá situácia má riešenie.

kľúče

Opatrenia majú predchádzať prílišnej zadĺženosti domácností. Zdroj: www.unsplash.com

Možností ako dofinancovať hypotéku a získať chýbajúce financie existuje viacero. Porovnali sme pre vás výhody a nevýhody 5 najčastejších, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť a vybrať si pre vás tú najvýhodnejšiu možnosť.

rodina

Existuje viacero možností ako dofinancovať svoj úver na bývanie. Zdroj: www.pixabay.com

1. Založenie ďalšej nehnuteľnosti

Jednou z možností ako riešiť dofinancovanie hypotéky je založenie ďalšej nehnuteľnosti v prospech banky. Týmto spôsobom sa zvýši pomer zabezpečenia voči výške hypotéky, ktorý musí banka povinne sledovať a vy tak môžete získať celú sumu potrebnú na kúpu novej nehnuteľnosti.

Samozrejme, byť vlastníkom dvoch nehnuteľností je v našich končinách náročné. Dobrou správou preto je, že druhá nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa, ale stačí, ak majiteľ nehnuteľností súhlasí s jej založením. „Takéto skúsenosti mám najmä pri mladých ľuďoch, ktorým chcú rodičia pomôcť osamostatniť sa, a tak im k založeniu dajú aj vlastnú nehnuteľnosť. Prípadne sa založí iba rodičovská nehnuteľnosť, ak je vyššej hodnoty,“  vysvetľuje situáciu finančný poradca Dávid Jenčík.

Výhody:

 • možnosť získať vyšší obnos peňazí, než pri ručení jednou nehnuteľnosťou,

 • splácanie len jedného úveru,

 • keď výška úveru klesne pod hodnotu drahšej nehnuteľnosti, záložné právo na lacnejšiu nehnuteľnosť sa ruší,

 • ideálne riešenie pre ľudí, ktorí vlastnia viaceré nehnuteľnosti.

 

Nevýhody:

 • zložité nakladanie (prenájom, predaj) so založenými nehnuteľnosťami, oplatí sa preto len ak s nimi dlhodobo nepotrebujete disponovať,

 • nutnosť byť vlastníkom dvoch nehnuteľností, prípadne mať niekoho, kto odsúhlasí ručenie svojou nehnuteľnosťou (napr. rodičovský dom),

 • vyššie riziko v prípade platobnej neschopnosti.

dom

Jednou z možností je založiť dalšiu nehnuteľnosť v prospech banky. Zdroj: www.unsplash.com

2. Stavebný úver

Stavebný úver je finančný produkt, ktorý ide ruka v ruke so stavebným sporením. Podmienkou jeho získania je predchádzajúce sporenie prostredníctvom stavebného sporenia, pričom musíte mať našetrených minimálne 50 % z potrebnej hodnoty.

Podľa Mariána Búlika, finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko, môžeme vo väčšine prípadov práve kombináciu 80 % hypotéky a stavebného úveru považovať za najvýhodnejšiu možnosť financovania bývania.

Ak vám banka schváli poskytnutie stavebného úveru, môžete v prípade splnenia stanovenej podmienky, získať aj štátnu prémiu. Tá je určená pre plnoletých žiadateľov, ktorých ročný príjem za predchádzajúci rok neprekročil 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Výhody:

 • jeden z najlacnejších spôsobov dofinancovania hypotéky,

 • veľmi výhodný pre žiadateľov, ktorí spĺňajú aj nárok na štátnu prémiu.

Nevýhody:

 • nutnosť predchádzajúceho sporenia prostredníctvom stavebného sporenia.

financovanie

Stavebný úver získate vďaka stavebnému sporeniu. Zdroj: www.unsplash.com

3. Medziúver

Medziúver je úver, ktorý je poskytovaný stavebnými sporiteľňami a slúži na preklenutie obdobia do pridelenia cieľovej sumy stavebného úveru. Po pridelení cieľovej čiastky stavebného sporenia a stavebného úveru sa z týchto financií vyplatí h​​​​odnota medziúveru a vy následne splácate už len stavebný úver. V niektorých stavebných sporiteľniach je možné tento druh úveru získať aj bez predchádzajúceho stavebného sporenia.

Výhody:

 • v niektorých inštitúciách je ho možné získať aj bez predchádzajúceho stavebného sporenia,

Nevýhody:

 • vyššie náklady,

 • od roku 2019 vylučuje možnosť získať štátnu prémiu.

úver

Medziúver možno čerpať do pridelenia cieľovej čiastky úveru. Zdroj: www.unsplash.com

4. Spotrebný úver

Spotrebný úver predstavuje produkt, ktorý je obľúbený nielen medzi poskytovateľmi úverov, ale aj klientmi. Stačí splniť bankou stanovené podmienky a financie získate aj bez toho, aby ste museli dokladovať, na čo ich využijete. Ale práve toto neskúmanie účelu a absencia potreby ručenia, robia zo spotrebného úveru najdrahšiu možnosť dofinancovania hypotéky.

Navyše, ak už máte hypotéku, nemusíte sa s úverom zmestiť do maximálneho možného úverového zaťaženia. Podľa opatrení vydaných zo strany NBS, vám totiž po odpočítaní všetkých úverových splátok a ďalších záväzkov, musí mesačne zostať suma vo výške životného minima a 20 % rozdielu medzi mesačným príjmom a životným minimom. Ak už splácate hypotéku, zmestiť sa do zákonom stanoveného rozmedzia môže byť problém, čo znamená, že banka vám spotrebný úver nebude môcť poskytnúť.

Výhody:

 • peniaze máte k dispozícií takmer okamžite po schválení,

 • nie je potrebné dokladovať účel využitia,

 • úver získate bez nutnosti ručenia.

Nevýhody:

 • je potrebné mať dobrú bonitu a zmestiť sa do rozmedzia maximálneho úverového zaťaženia,

 • vysoké náklady a celkové preplatenie úveru,

 • vysoká mesačná splátka (splátka hypotéky + splátka úveru),

 • kratšia doba splácania úveru ako je pri hypotéke

peniaze

Vďaka spotrebnému úveru získate peniaze aj bez dokladovania. Zdroj: www.pixabay.com

5. Vlastné financie

Dofinancovanie hypotéky z vlastných zdrojov predstavuje najjednoduchší spôsob. Pokiaľ ste mysleli na kúpu bývania v predstihu a stihli si nasporiť dostatočné financie na pokrytie rozdielu medzi výškou hypotéky a cenou nehnuteľnosti, ide o ideálny prípad. Ale samozrejme, nie vždy je v živote všetko ideálne a mať k dispozícií takýto obnos peňazí je stále medzi Slovákmi skôr raritou.

Pokiaľ uvažujete nad hypotékou až v priebehu najbližších rokov, stále nie je neskoro si takéto sporenie otvoriť a ušetriť potrebné financie. Ak ste rozhodnutí riešiť hypotéku v najbližšej dobe a radi by ste využili možnosť financovania z vlastných zdrojov, aj napriek tomu, že nejaké tie eurá vám k dokonalosti ešte chýbajú, môžete poprosiť o pomoc rodinu či známych.

Tento druh pôžičky sa na rozdiel od pôžičiek od finančných inštitúcií neviaže s vysokými úrokmi. No na druhej strane nesie so sebou riziko narušenia vzťahov. A to najmä v prípade, ak budete mať problém so splácaním požičaných financií.

Výhody:

 • nemusíte čakať na schválenie úveru,

 • nemáte žiadne záväzky voči finančným inštitúciám, vyhnete sa zápisu v registri dlžníkov,

 • žiadne riziko vzniku  problémov so splácaním úveru.

Nevýhody:

 • v prípade sporenia na termínovanom vklade môže byť problém s okamžitým disponovaním ušetrenými financiami,

 • využitie veľkého finančného obnosu z vlastných zdrojov, môže výrazne zaťažiť rodinný rozpočet.

vlastne sporenie

Financovanie kúpy nehnuteľnosti aj prostredníctvom vlastných zdrojov je najvýhodnejšie. Zdroj: www.pixabay.com

Kúpa vlastného bývania predstavuje veľkú udalosť. Hoci sa podmienky na získanie hypotéky výrazne sprísnili a získať hypotéku v 100 % hodnote nehnuteľnosti je už prakticky nemožné, stále predstavujú hypotéky najvýhodnejšiu formu financovania nákladov spojených so zaobstaraním vlastného bývania.

Každá z možnosti dofinancovania rozdielu medzi výškou hypotéky a obstarávacou cenou nehnuteľnosti má svoje výhody aj nevýhody. Pokiaľ rozumne zvážite všetky pre a proti, určite si zvládnete vybrať takú, ktorá pre váš rozpočet predstavuje najnižšie riziko.

O autorovi

Michaela Struhárová
 

Mi​ška je cestovateľka a obsahová marketérka na voľnej nohe. Úspešne ​sa stará o niekoľko webov, ako napr. cestovanie.sme.sk či jaspis.sk​.

Pre svoj aktívny životný štýl potrebuje mať neustále dobité baterky, preto sa najviac venuje recenziám výživových doplnkov. Recenziami spotrebičov zase pomáha nielen ženám vybrať si šikovných pomocníkov do domácnosti a ušetriť čas strávený varením a upratovaním.
​​O Miške sa môžete viac dozvedieť na jej blogu Struharova.com alebo Facebooku 

Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar
Kliknutím na ikonku nižšie môžete pridať obrázok