Ako vybrať správny projekt domu podľa pozemku

Výber domu podľa pozemku

Nie vždy má stavebný pozemok dokonalý tvar, miery či rovinatý charakter. To však neznamená, že na ňom nemôžete postaviť svoj vysnívaný domček. Nájsť vhodný projekt rodinného domu je možné pre rôzne druhy pozemkov.


Zákonné obmedzenia na umiestnenie domu na pozemku

Odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov a susedných stavieb určuje vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Podľa uvedenej vyhlášky musí byť každý dom umiestnený na pozemku tak aby spĺňal:

  • Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

  • Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

  • V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie dvojmetrovej vzdialenosti od spoločných hraníc pozemkov.

  • Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Projektovanie domu

Ideálny stavebný pozemok?

Za ideálny stavebný pozemok je architektmi považovaný stavebný pozemok v tvare obdĺžnika s pomerom strán 2:3. Pozemok má zároveň rovinatý charakter a na komunikácie je napojený zo severnej strany. Vhodná veľkosť pozemku:

  •  malý rodinný dom – do 500 m²,

  • stredne veľký rodinný dom – 500 až 700 m²,

  • veľký alebo viacgeneračný rodinný dom – od 700 m².

Na takýto pozemok napasujete akýkoľvek katalógový typizovaný projekt domu. Samozrejme, v živote je málokedy všetko ideálne. No to neznamená, že to nemôže byť dobré. A to platí aj pre stavebné projekty.


Ako si poradiť so svahovitým pozemkom

Svahovitých pozemkov sa mnohí obávajú a ani len si nevedia predstaviť, že by sa na nich dal postaviť rodinný dom. A pritom práve svahovité pozemky umožňujú netradičnejšie riešenia ako projektu domu, tak aj dizajnu záhrady. Preto ak túžite po originálnom dome, svahovitého pozemku sa netreba obávať.

Samozrejme, stavba domu na svahovitom pozemku má svoje špecifiká a je o niečo náročnejšia a finančne nákladnejšia, než stavba domu na ideálnom pozemku. Projekty rodinných domov na svahovité pozemky nájdete aj medzi typizovanými projektami domov. Výber konkrétneho projektu na svahovitý pozemok je však lepšie vopred konzultovať s odborníkmi a prípadne prispôsobiť špecifikám daného pozemku.

Pri netradičnom svahovitom pozemku si ale neporadíte bez skúseného architekta, ktorý vám vypracuje projekt presne na mieru. 

Architekt

Čo ak je pozemok príliš úzky

Aj na úzkom pozemku sa dá postaviť pekný dom a ešte aj ponechať priestor na záhradu. Základným predpokladom však je, že dom umiestnený na úzkom pozemku nebude mať štvorcový pôdorys, ale pôjde skôr o natiahnutejší obdĺžnik.

O niečo väčší problém bude pozemok, ktorý je úzky a malý zároveň. No aj na takýto pozemok je možné nájsť vhodný projekt rodinného domu. Stačí len zabudnúť na bungalov a poobzerať sa po poschodových projektoch. Poschodový rodinný dom ušetrí na úzkom, malom pozemku priestor a zároveň prináša množstvo moderných možností ako takýto pozemok využiť nielen efektívne, ale aj esteticky. 

Projektant

Netradičný tvar pozemku

Hoci za ideálny stavebný pozemok je považovaný obdĺžnik, prípadne štvorec, často sa v ponuke pozemkov stretávame aj s pozemkami v iných tvaroch, napríklad každá zo 4 strán pozemku je inak dlhá, ale aj trojuholníka či päťuholníka.

Možnosti umiestnenia domu na pozemok netradičného tvaru závisia najmä od jeho veľkosti. Kým na veľký pozemok v netradičnom tvare bez problémov umiestnite aj typizovaný bungalov so štvorcovým pôdorysom, malý pozemok s rôznymi dĺžkami strán, si už bude vyžadovať špecifickejšie riešenie. V prípade, ak máte netradičný pozemok myslite pri výbere projektu rodinného domu nie len na to, či sa na pozemok zmestí, ale aj úžitkovú plochu, ktorá vám ostane pre záhradu.

Najmä v niektorých lokalitách, kde je ponuka pozemkov obmedzená, sa čoraz častejšie stretávame s netradičnými stavebnými pozemkami. Našťastie moderná architektúra si vie poradiť s rôznymi druhmi stavebných pozemkov, a tak to, že nemáte k dispozícií ideálny stavebný pozemok, vôbec neznamená, že nemôžete mať ideálny rodinný dom. Stačí len pri projekte rodinného domu vziať do úvahy všetky špecifiká a vybrať si projekt domu určený pre daný typ pozemku.


O autorovi

Adam Kováč
 

Adam je externý prispievateľ nášho portálu. Ako muž rád testuje produkty určené práve im. Baví ho šport a zdravý životný štýl.