Lietanie s dronom: Poznáte presné pravidlá?

dron


S pojmom dron sa v poslednej dobe stretávame čoraz viac. Ide o bezpilotné lietajúce zariadenie, ktoré pilot ovláda diaľkovo zo zeme alebo sa dokonca v priestore pohybuje autonómne. Lietadlá však spoločnosť využíva už dlhú dobu, prečo sa začala široká verejnosť o drony zaujímať až teraz? Odpoveď je jednoduchá.

Veľmi rýchly technologický pokrok zaistil, že sa technológie potrebné na fungovanie drona stali dostupné aj pre širokú verejnosť, a tá sa so záujmom chopila príležitosti.

Ak aj vy patríte medzi nadšencov a uvažujete nad kúpou drona pre seba alebo dokonca ako darček pre niekoho z vašich známych, čítajte ďalej a dozviete sa, na čo by ste si mali dať pozor a najmä, ako lietanie s bezpilotným lietadlom upravuje zákon. Vyhnete sa tak zbytočnej investícii aj prípadným problémom s políciou alebo miestnymi úradmi.

Lietanie s dronom ako nové hobby

Okrem toho, že lietať s dronom ako s lietadlom môže byť zaujímavé hobby, má táto aktivita aj praktické využitie. Miniaturizácia v oblasti kamier totiž výrazne pokročila a v súčasnosti už malé bezpilotné stroje s nízkou nosnosťou nie sú odkázané len na kamery s VGA rozlíšením. Tie v minulosti slúžili len na navádzanie drona, zjednodušene povedané, aby pilot videl, kam s dronom letí a nenabúral do nejakého objektu.

Dnes však nosí väčšina ľudí kvalitnú 4K kameru s optickou stabilizáciou denno-denne vo vrecku, a to vo svojom smartphone. Preto nie je problém takouto kamerou, či dokonca viacerými, vybaviť aj dron. Väčšina modelov sa dnes už dodáva so zabudovanou kamerou s vysokým rozlíšením, určenou nielen na jednoduchšie ovládanie drona a jeho navigáciu v priestore, ale najmä za účelom ďalšieho použitia v praxi.

Určite ste sa už v televízii alebo na internete stretli s krásnymi zábermi krajiny, mesta či dokonca historickej pamiatky z vtáčej perspektívy. Nie je pritom prekvapením, že v drvivej väčšine prípadov boli natočené práve dronom. Videá z výšky môžu osviežiť nielen televízne vysielanie, ale aj osobný blog či hudobný videoklip.

V praxi to však nie je také jednoduché. Z dôvodov zachovania bezpečnosti a súkromia obyvateľov, lietanie s dronom presne upravuje zákon. V prípade jeho porušenia si majiteľ, respektíve pilot, koleduje o mastnú pokutu. Kto a za akých okolností teda môže legálne lietať s dronom?

Lietanie s dronom

Regulácia dronov na Slovensku

Na území Slovenskej republiky lietanie s dronom upravujú dva nosné piliereletecký zákon vydaný Ministerstvom dopravy hovorí o tom, aké zariadenie je považované za dron, akým spôsobom je možné s dronom lietať a aké pravidlá a zásady treba pri tom dodržať.

Ak by sme však chceli zábery z drona použiť inak, ako len na jeho navigovanie v priestore počas letu, napríklad zverejnením videa na YouTube alebo sociálnej sieti, musíme sa obrátiť s požiadavkou na Ministerstvo obrany. To totiž upravuje možnosti snímkovania zemského povrchu zo vzduchu, na čo sa vzťahujú aj akékoľvek zábery z drona. Ministerstvo obrany by pritom malo oficiálne posudzovať aj každý nasnímaný záber alebo video samostatne, aby sa predišlo zverejneniu fotodokumentácie vojenských objektov alebo iných utajených oblastí.

dron

Kedy dron musíte zaevidovať? Zákon hovorí jasne

Dá sa povedať, že letecký zákon pojem dron v súčasnosti nepozná. Namiesto toho využíva termín bezpilotné lietadlo UAV (Unmanned Aerial Vehicle), teda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube. Ním môže byť autonómne lietadlo neumožňujúce zásah pilota do riadenia letu, diaľkovo riadené lietadlo (ktoré je najbližšie k nášmu vnímaniu drona) alebo modely lietadiel (napríklad športové, súťažné alebo hračkárske modely bez kamery).

Slovenská legislatíva z hľadiska povinností prevádzkovateľa rozoznáva lietadlá hračky, ktoré majú celkovú hmotnosť do 0,5 kg a sú označené ako hračky.

Ďalej sú to bezpilotné lietadlá s celkovou vzletovou hmotnosťou do 20 kg a neobsahujúce kameru za účelom ďalšieho použitia záberov z nej. Tieto drony sú určené na športové či rekreačné účely, a preto s nimi môžete lietať aj bez prihlásenia.

Ak váš dron hmotnostne zmestí do tohto limitu a náhodou aj obsahuje kameru, musíte ho zaevidovať podľa zákona.

dron

Let s dronom s celkovou vzletovou hmotnosťou do 20 kg bez kamery

Aj prevádzkovatelia takýchto dronov však musia dodržať určité zásady, a to ako bezpečnostné, tak aj morálne. Ak patríte k jedným z nich, ste zodpovedný za stav a letovú spôsobilosť vášho lietadla, ako aj za celkový priebeh letu.

Zároveň s dronom nesmiete lietať za hranicu vizuálneho kontaktu (teda musíte na svoj dron vždy vidieť, a to voľným zrakom, nie cez kameru) alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 km. Počas letu si musíte dať pozor aj na zachovanie vzdialenosti menšej ako 50 m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla. To samozrejme neplatí o osobách zabezpečujúcich vzlet a pristátie. Dron by sa nemal bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom priblížiť ani k letiskám a heliportom, a to na vzdialenosť menšiu ako 5,5 km.

Z letiaceho drona by ste nemali nič vyhadzovať a ani nikoho obťažovať, napríklad prelietaním nad husto zastavanými oblasťami, zhromaždeniami osôb alebo ochrannými pásmami. Čo je však veľmi dôležité, na let s takýmto dronom nepotrebujete žiadne povolenie, za predpokladu, že dodržíte vyššie stanovené podmienky a nebudete ho navádzať do riadneho vzdušného priestoru, kde by sa mohol stretnúť s bežnými lietadlami.

dron

Let a nahrávanie s dronom nad 20 kg

Ak sa ale niekto neuspokojí s prvou kategóriou a potrebuje zábery z drona použiť alebo za nejakým účelom nasadiť ťažší dron, podmienky používania sú omnoho prísnejšie a kladené nároky neporovnateľne vyššie. K podmienkam používania z predchádzajúcej kategórie sa pridružujú ďalšie byrokratické požiadavky.

Bezpilotné lietadlo nad 20 kg musí byť:

To v praxi znamená, že takýto dron už nemôže obsluhovať len tak hocikto. Na získanie príslušného osvedčenia totiž potrebujete vykonať teoretické skúšky, ktorých úspešný riešiteľ sa musí orientovať v:

  • leteckom práve a postupoch riadenia letovej prevádzky,

  • všeobecných vedomostiach o lietadle,

  • letových výkonoch lietadla a plánovaní letov,

  • meteorológii,

  • prevádzkových postupoch,

  • základe letu a komunikácii.

Po nich ho ešte čaká praktická skúška na mieste určenom inšpektorom Dopravného úradu s bezpilotným lietadlom evidovaným na Dopravnom úrade. Dá sa teda povedať, že človek musí absolvovať pilotské skúšky, len s tým rozdielom, že v praktickej časti nelieta s bežným lietadlom, ale len s dronom.

Ani po získaní osvedčenia verejnej spôsobilosti na let s dronom nad 25 kg však ešte nemôžete kdekoľvek lietať, nakrúcať a zhotovené video zverejňovať. Zákon totiž hovorí, že ak je akékoľvek lietadlo využívané za účelom leteckej fotografie (teda fotografovanie, filmovanie a iné zaznamenávanie z paluby lietadla), je to výkon leteckých prác (§ 44 leteckého zákona). Tie podliehajú vydaniu povolenia Ministerstvom obrany SR v súlade s § 63 a § 64 zákona NR SR 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem predchádzajúcich povinností tak budete musieť pre dron ešte vypracovať prevádzkovú príručku. Ide o niekoľkostranový dokument popisujúci, akým spôsobom dron používate a o aké zariadenia konkrétne ide. Zároveň je nevyhnutné získať od Dopravného úradu povolenie na vykonávanie leteckých prác. Zaň zaplatíte až 600 eur, pričom platí 12 mesiacov a za prvé predĺženie utratíte ďalších 360 eur.

Vzhľadom na vysoké náklady dáva teda nahrávanie pomocou drona zmysel len v prípade, že ide o profesionálov, ktorí sa touto činnosťou živia, alebo firmu. Za nedodržanie stanovených podmienok hrozí majiteľovi drona pokuta v priestupkovom konaní do výšky 330 eur.

dron

Zmenia drony spôsob fungovania dopravy?

Slovenská legislatíva môže sklamať aj priaznivcov moderných technológií, ktorí by radi zmenili spôsob cestovania a dopravy. Ak ide o zahraničie, spoločnosť Amazon využíva drony pri preprave zásielok k zákazníkom v službe Prime Air.

Dubaj je dokonca ešte o jeden krok popredu, funguje tam totiž taxislužba, ktorá nemá vodičov. Zákazníci lietajú jednomiestnym autonómnym dronom. Letecký zákon na Slovensku však stanovuje, že bezpilotné lietadlo nemôže byť použité na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok. Urýchlenia prepravy Slovenskou poštou sa tak pravdepodobne tak skoro nedočkáme.

dron

Lietanie s dronom na Slovensku

Vráťme sa ale späť do súčasnosti. Tatry sú jednou z najväčších dominánt Slovenska, preto niet divu, že patria k najzaujímavejším miestam na pozorovanie z vtáčej perspektívy.

Ak však budete chcieť v Tatrách lietať s dronom, musíte sa uistiť, že to nebude v chránenej krajinnej oblasti alebo hlboko v lese. Tu totiž zákon pohyb dronov dovoľuje len s príslušným povolením. To by ale bolo vydané len za výnimočných okolností.

V Tatranskom národnom parku sa totiž nachádza množstvo chránených živočíchov, ktoré si drony mýlia s predátormi. Negatívny vplyv ich hluku na faunu a flóru bol preukázaný aj niekoľkými vedeckými štúdiami. Práve preto spadajú chránené prírodné rezervácie do kategórie zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel, v ktorých je lietanie zakázané.

dron

Ako lietať s dronom v zahraničí?

Rakúsko dron

Rakúsko

U našich rakúskych susedov musia piloti dronov najskôr zložiť skúšku o rakúskom leteckom zákone alebo mať rakúsky pilotný preukaz. Podobne ako u nás, musíte s dronmi lietať len vo vizuálnej vzdialenosti a nesmiete presiahnuť výšku 150 metrov, čo je približne 490 stôp. Ak má dron malú hmotnosť, pod 300 gramov, je zaradený do kategórie bezpilotné zariadenie do maximálnej hodnoty kinetickej energie 79 Joulov. V takom prípade nepotrebujete žiadne povolenie na lietanie alebo fotografovanie. Musíte si však dať pozor na dodržanie predpísanej kinetickej energie, počas letu nikoho neohroziť a nepriblížiť sa k letiskám na menej ako 150 metrov.

V prípade, že budete lietať vyššie ako 30 metrov nad zemou a zároveň neprekročíte 79 Joulový limit, avšak účelom letu nie je let samotný, ale fotografovanie alebo iný komerčný zámer, musíte si vybaviť prevádzkové povolenie od Austro Control. Drony s hmotnosťou nad 25 kg vyžadujú prevádzkovú licenciu a zároveň aj povolenie od Austro Control.

taliansko dron

Taliansko

V Taliansku môžete lietať s dronom do 25 kg a s výkonom pod 15kW. Hoci sú malebné talianske mestá pastvou pre oči, drony do nich majú vstup zakázaný, rovnako ako aj do iných husto obývaných oblastí. Dobrou správou je, že zábery a videá z drona, zachytené v Taliansku, môžete zdieľať verejne na sociálnych sieťach. Nesmie to však byť urobené za komerčným účelom.

francuzsko dron

Francúzsko

V tejto krajine si treba dať pozor najmä na zakázané zóny a výškové obmedzenia. Mali by ste sa vyhnúť najmä na husto zaľudnené oblasti – mestá, festivaly, dediny, ale aj ďalšie oblasti ako okolie jadrových elektrární, letísk a väzení.

Zaujímavosťou je aj fakt, že každá oblasť vo Francúzsku má špecifickú maximálnu povolenú výšku od zeme, v ktorej môžete lietať. V najprísnejších oblastiach je to len 30metrov, zatiaľ čo v bezpečných až 100 metrov. Odporúčame si preto nájsť informácie o špecifickej povolenej výške pre oblasť, kde sa chystáte lietať.

španielsko dron

Španielsko 

Maximálna letová výška pre drony je tu 120 metrov a nemôžu sa od vás vzdialiť na viac ako 500 metrov. Podobne ako iné štáty, aj Španielsko chráni voči dronom svoje mestá, letiská a ďalšie letovo zakázané oblasti. Zároveň sa odporúča poistenie, pretože podľa zákona nesiete zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené vaším dronom.

Chorvátsko dron

Chorvátsko

Pre lietanie s bezpilotným lietadlom tu existujú tri triedy podľa maximálnej hmotnosti drona.

  • Trieda 5: drony do 5 kg

  • Trieda 25: drony od 5 do 25 kg

  • Trieda 150: drony od 25 do 150 kg

V závislosti od tejto triedy musíte na dron uzatvoriť poistenie a drony v triede 25 a 150 zároveň vybaviť nehorľavou poznávacou značkou. Lietanie v zastavaných oblastiach, najmä v centrách miest, je obmedzené.

island dron

Island

Na Islande musia byť drony označené menom majiteľa a nemôžu lietať vyššie ako 130 metrov, ani v blízkom okolí letísk menšom ako 2km. Zároveň sa vyhnite lietaniu nad súkromnými pozemkami, aby nedošlo k ohrozeniu súkromia a nad husto zastavanými oblasťami či lesmi. Majiteľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené dronom.

usa dron

USA

V Amerike sa pre hobby lietanie s dronom musíte zaregistrovať na Federal Aviaton Administration. Dron musí mať hmotnosť menej ako 55 libier, v opačnom prípade k nemu musí byť doložený špeciálny certifikát, ktorý umožňuje let s vyššou hmotnosťou. Výška nad povrchom je obmedzená na 400 stôp, rýchlosť na 100mph a vzdialenosť od letísk aspoň 5 míľ.

spojené arabské emiráty dron

Spojené arabské emiráty (Dubaj)

Drony musia byť pred letom registrované na Úrade civilného letectva v Arabských emirátoch a môžu lietať v maximálnej výške 400 stôp, teda približne 120 metrov. Zároveň dodržte vzdialenosť minimálne 50m od akejkoľvek osoby a 5 míľ od letiska. Ak by ste chceli dron využívať aj na komerčné účely, museli by ste si vybaviť dodatočné povolenie.

thajsko dron

Thajsko

Všetky drony s hmotnosťou nad 2 kg alebo vybavené kamerou, musia byť zaregistrované na Civilnom leteckom úrade v Thajsku. Nemôžete prekročiť výšku 90 metrov a letieť bližšie ako 9 km ku letisku alebo menej ako 30 metrov ku osobám, budovám a vozidlám.

Za porušenie zákona hrozí v závislosti od závažnosti priestupku pokuta až 1200 dolárov, ba dokonca až vezenie.

Indonezia dron

Indonézia (Bali)

Podobne ako v ostatných krajinách, aj v Indonézii potrebujete na fotografovanie a nahrávanie prostredníctvom drona povolenie od miestnych úradov. 

Dron by nemal prekročiť výšku od zeme 150 metrov a mal by byť vzdialený od ľudí, letísk a iných oblastí, kde by mohol spôsobiť škodu na zdraví alebo na majetku.

V najhoršom prípade vás môže v Indonézii vyjsť pokuta až na 500 miliónov Indonézskej rupie, čo je v prepočte približne 28 470 eur.

dron

Iné krajiny

Ak plánujete s dronom lietať v iných krajinách, môžete si vyhľadať bližšie informácie o miestnych podmienkach prostredníctvom nasledujúceho článku, ktorý obsahuje podrobnú mapu a podmienky, ako lietať s dronom v krajinách po celom svete.

Rada na záver

Nech už budete s dronom lietať kdekoľvek, vždy prihliadajte na súkromie a bezpečnosť ľudí vôkol vás. Nie každý má pre toto hobby pochopenie, a preto by sme mali byť vždy ohľaduplní.

O autorovi

Michaela Struhárová
 

Mi​ška je cestovateľka a obsahová marketérka na voľnej nohe. Úspešne ​sa stará o niekoľko webov, ako napr. cestovanie.sme.sk či jaspis.sk​.

Pre svoj aktívny životný štýl potrebuje mať neustále dobité baterky, preto sa najviac venuje recenziám výživových doplnkov. Recenziami spotrebičov zase pomáha nielen ženám vybrať si šikovných pomocníkov do domácnosti a ušetriť čas strávený varením a upratovaním.
​​O Miške sa môžete viac dozvedieť na jej blogu Struharova.com alebo Facebooku 

Viac článkov od tohto autora

1
Pridajte komentár ku článku

avatar
Lubo
Komboš
Lubo