LEASING EXPERT: Operatívny lízing - poznáte jeho výhody?

Operatívny lízing s LEASING EXPERT

Moderná doba prináša moderné produkty a služby. Mnohí ľudia majú ešte stále potrebu väčšinu vecí vlastniť, no do popredia sa čoraz viac dostáva možnosť dlhodobého prenájmu = tzv. operatívny lízing

Čo to vlastne operatívny lízing je? Aké výhody má oproti bežnému finančnému lízingu? Prečo môže byť výhodnejšie platiť za prenájom auta, ktoré po skončení zmluvy odovzdáte leasingovej spoločnosti? Kto je vhodným klientom a na čo by ste si pri uzatváraní zmluvy mali dať pozor?

Všetky dôležité otázky o operatívnom lízingu sme sa spýtali odborníka na našom trhu - spoločnosti LEASING EXPERT, ktorá disponuje najväčším prehľadom ponúk na Slovensku a jej zakladatelia 20 ročnými skúsenosťami v oblasti financovania, poisťovania a servisu motorových vozidiel.

Väčšina ľudí pozná slovo lízing, no asi menej sa stretlo s pojmom operatívny lízing. Aký je medzi nimi hlavný rozdiel?

Najväčší rozdiel je skôr v psychologickej rovine. Operatívny leasing je prenájom, kde vozidlo alebo predmet financovania nevlastníte, ale prenajímate si časť jeho ceny za vopred dohodnutú dobu. 

Z toho teda vyplýva, že hlavný rozdiel pri operatívnom leasingu je to, že nezaplatíte za vozidlo celú hodnotu auta, ale len toľko, koľko stratí zo svojej ceny počas užívania. Koľko to bude, závisí od modelu auta, počtu najazdených kilometrov a doby užívania auta. Po skončení zmluvy sa vozidlo väčšinou odovzdáva späť leasingovej spoločnosti.

Pri financovaní auta na klasický leasing alebo autoúver zákazík investuje do celej sumy auta, pritom časť financií, tzv. akontáciu alebo prvú zvýšenú splátku zaplatí klient zo svojich prostriedkov. Po skončení zmluvy pri klasickom leasingu klientovi auto zostáva v jeho vlastníctve.

Operatívny lízing

 • platíte iba časť z ceny vozidla 
 • klient neplatí akontáciu, iba mesačné splátky
 • do splátky je možné zahrnúť doplnkové služby - kompletný servis, prezúvanie pneumatík, poistenie, náhradné auto...
 • účtovné výhody pre podnikateľov
 • vozidlo sa po skončení zmluvy väčšinou odovzdáva leasingovej spoločnosti

Finančný lízing

 • financujete celú hodnotu vozidla
 • akontáciu - prvú zvýšenú splátku platí klient zo svojich peňazí 
 • o servis, prezúvanie, poistenie a iné poplatky sa stará zákazník sám
 • po skončení zmluvy vozidlo ostáva vo vlastníctve klienta

Aké sú najväčšie výhody operatívneho lízingu?

 • Najväčšia výhoda je, že počas doby trvania zmluvy investujete iba časť ceny auta, môže to byť hoci len   40 - 50 %, to závisí od podmienok zmluvy.
 • Klient nemusí investovať žiadne svoje financie do auta, platí len mesačné splátky od jeho prevzatia.
 • Keďže si klient prenajíma vozidlo od leasingovej spoločnosti, v splátkach môže mať aj kompletný servis, prezúvanie pneumatík, balík poistenia, náhradné auto, tankovaciu kartu atď. Tieto služby pri kúpe v hotovosti alebo bežnom leasingu na auto nemá.
 • Pre väčšinu podnikateľov zostali u nás v platnosti aj účtovné výhody, ktoré ''operák'' umožňuje.
 • A nie je maličkosť ani to, že po skončení zmluvy si môžete zobrať opäť ďalšie nové auto, jazdíte tým pádom stále bezpečnejšie.

Pre koho je operatívny lízing vhodný? Oplatí sa viac pre fyzické či právnické osoby?

Doteraz bol operatívny lízing doménou pre veľké spoločnosti, ktoré ho používali v západných krajinách v ich materských firmách. Ale v poslednej dobe sa čoraz viac udomácňuje aj v menších spoločnostiach, u živnostníkov a takisto aj pri súkromných osobách.

Jednak sa zákazníci dozvedajú čoraz viac informácií o samotnom produkte a procese a na druhej strane sa výrobcovia a dodávatelia vozidiel prispôsobujú uvedému trendu stále lepšími ponukami, rozšírenými službami, zľavami a pod.

Nedá sa jednoducho povedať, pre koho je viac výhodný. Každý zákazník je odlišný, vyhovuje mu niečo iné. Dôležité je najprv pochopiť, čo je operatívny leasing a aké má pre koho výhody, alebo nevýhody. V každom prípade je to moderný produkt.

Tip od experta

Operatívny leasing si stále zachováva účtovnú výhodu pri podnikateľoch, kde si auto neúčtujú ako svoj majetok, ale vstupuje priamo do nákladov. Len veľké medzinárodne firmy účtujúce v inom účtovnom režime stratili túto možnosť. 


Ing. Peter Iván

LEASING EXPERT, s.r.o

Môžeme načrtnúť približný proces operatívneho lízingu - ak sa preň zákazník rozhodne, ako to vyzerá?

Je to jednoduchšie, ako si zákazník môže predstaviť. Dnes má naozaj veľa možností.

 1. Najprv by si mal premyslieť, koľko je ochotný mesačne investovať, ja to volám ''do svojej mesačnej mobility''. To je suma, za ktorú je ochotný sa počas mesiaca presúvať z bodu A do bodu B.
 2. Ďalej by mal vedieť, koľko kilometrov mesačne/ ročne asi najazdí. Podľa tohto sa už dá ďalej zistiť, ktorý model auta by si mohol zaobstarať a na akú dobu.
 3. Potom je to už jednoduché. Kontaktuje poskytovateľa, ktorá uvedené vozidlo ponúka a podľa požiadaviek doloží doklady na schválenie prenájmu.
 4. Následne poskytovateľ operatívneho lízingu už len prihlási auto na značky a zákazník si môže prebrať svoje nové auto.

Všetko sa dnes dá už zorganizovať behom pár dní, a dokonca bez toho, aby zákazník opustil svoju kanceláriu alebo pohodlie svojho domova.

Častokrát sa pri rôznych pôžičkách, úveroch, lízingoch ľudia stretávajú s rôznymi skrytými poplatkami, či podmienkami, ktoré nepoznali a neskôr im spôsobili nemalé škody. Ako je to v prípade operatívneho lízingu?

Je treba povedať, že tak ako pri klasických pôžičkách, lízingoch sa museli zákazníci učiť, vedieť vôbec porovnávať podmienky, čo je preplatenie, koeficient, RPMN a podobne, aj pri operatívnom leasingu sa budú ešte dlho zoznamovať s jeho podmienkami. Každý produkt má svoje pravidlá, zákonitosti, operatívny lízing nie je výnimkou.

Nedá sa hovoriť priamo o nejakých skrytých poplatkoch, “škody” môžu vzniknúť iba nepochopením produktu. Napríklad ak si vedome zvolíte nesprávny nájazd kilometrov, alebo odovzdáte auto po skončení zmluvy nadmerne poškodené a podobne.

Operatívny lízing a jeho výhody

Dajte si pozor na správne nastavenie kilometrického nájazdu, servis, nadlimitné kilometre a najmä na nadmerné poškodenie vozidla, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom. 

Samostatná kapitola je porovnávanie ponúk rôznych poskytovateľov operatívneho leasingu. Keďže táto služba obsahuje viacero častí, z ktorých sa skladá - úročenie, zostatková hodnota auta, poistenia, servis, prezúvanie pneumatík, nadlimitné kilometre atď., každá môže ovplyvňovať kvalitu služby a čo od nej očakáva, teda aj nejaké prípadné ďalšie finančné zaťaženie klienta.

A s akými najčastejšími chybami zákazníkov sa stretávate? Na čo by sme si mali dať pozor?

Ako som už spomenul, medzi najčastejšie “chyby” patrí to, že klienti často nemajú vôbec “šajnu” o čom vôbec operatívny leasing je .

Nerozumejú nastaveniu správneho kilometrického nájazdu, nepoznajú súvislosti, čo sa bude diať, ak budú jazdiť viac alebo menej kilometrov, na čo majú nárok alebo opačne povinnosť, keď nejazdia podľa zmluvy. Nevedia sa orientovať vo všeobecných podmienkach poskytovateľov, porovnať parametre poistenia, čo majú započítané do servisu, akú majú triedu pneumatík v ponuke.

Úplne posledným bodom je odovzdanie auta po skončení zmluvy, kde sa často vráti auto nadmerne poškodené. Ak má leasingová spoločnosť ešte odpredať jazdené auto ďalšiemu klientovi, očakáva ho v adekvátnom stave podľa počtu najazdených kilometrov a doby užívania. Ako sa hovorí v tejto branži ''najlepšie terénne auto je “služobné”, pri operatívnom leasingu to neplatí, určite si treba dať na to pozor.

Ešte stále je u nás na Slovensku populárny trend - ''Priveziem si ojazdené auto z Nemecka a budem sa vyvážať v BMW-čku. Síce starom, ale je to predsa BMW.''

Čo si o tom myslíte?

Nechcem kategorizovať vopred, že všetky jazdené autá môžu byť zlé, to určite nie, veď aj samotný operatívny leasing v podstate po skončení zmluvy pracuje s ojazdenými autami. Každý prípad je individuálny, je treba rozlišovať medzi serióznou jazdenkou, kde poznáte históriu, stav vozidla, bolo servisované v autorizovaných servisoch. 

Horšie je to v prípade, ak vozidlo nemá históriu, je v zlom technickom stave. Stretávame sa bežne s klientmi, ktorí už odmietajú každú chvíľu investovať peniaze do častých opráv. Veľakrát, keby si zákazník dokázal spočítať, koľko v podstate minul do financovania takého starého vozidla, všetkých opráv a údržby, mohol si zabezpečiť na prenájom radšej nové vozidlo, ktoré by mu dobre slúžilo počas celej doby zmluvy.

Operatívny lízing s LEASING EXPERT

Jednou z výhod opeatívneho leasingu je aj to, že stále jazdíte na novom aute. Po skončení zmluvy auto vrátite a vyberiete si opäť úplne nové, spoľahlivé a bezpečné.

Vedeli by ste nám uviesť nejaký konkrétny príklad, nejakú ukážkovú kalkuláciu operatívneho lízingu v praxi? 

Príkladov by existovali stovky :-). Uveďme si ale jednoduchý príklad operatívneho leasingu: 

Zákazník si chce prenajať vozidlo značky A. Jeho cenníková cena je 15000 €.

Pri operatívom leasingu platíte len časť ceny auta, ktorú auto stratí počtom najazdených kilometrov a dobou užívania. Teda ak ho máte používať 4 roky a najazdiť napríklad 80 tisíc kilometrov, jeho zostatková hodnota po skončení zmluvy môže byť odhadom 7000 € (podľa modelu auta).

Pri operatívnom leasingu dostanete navyše väčšie zľavy na auto, napríklad 2000 €, tak vám stačí financovať rozdiel medzi nákupnou cenou auta 13000 € a jeho zostatkovou hodnotou 7000 €, t.j. v tomto prípade 6000 €.

15000 € - 2000 € (zľava) = 13000 €

13000 € (nákupná cena po zľave) - 7000 € (zostatková cena) = 6000 €

A to všetko bez investovania vlastných prvých prostriedkov (akontácie) do auta. Ak to porovnáme s bežným financovaním a leasingom, tam by ste musel prefinancovať celú hodnotu auta 13000 €. Čo je zásadný rozdiel pri porovnávaní investovania do majetku.

Navyše, pri operatívnom leasingu môžete mať k samotnej finančnej časti mesačnej splátky aj pridané služby, ako servis, pneumatiky, náhradné auto, diaľničnú známku atď., ale to už podľa výberu jednotlivého zákazníka.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, verím, že ste mnohým ľuďom bližšie ozrejmili výhody aj nevýhody operatívneho lízingu. Ak máte záujem, pozrite si nezáväzne širokú ponuku vozidiel spoločnosti LEASING EXPERT, s.r.o., prípadne sa bližšie informujte o ich službách. Prajeme bezpečné jazdenie!

O autorovi

Veronika Ivánová
 

Veronika vyštudovala masmediálnu komunikáciu a preto jej práca v novinách, či písanie článkov nie sú cudzie. Zbožňuje cestovanie a ako hovorí, minula by posledné peniaze na akýkoľvek výlet (a dobré jedlo). Rada športuje a zaujíma sa o módu, kozmetiku a lifestyle. Rada všetko dokumentuje a tak si jej fotky, videá a príspevky môžete pozrieť na jej Instagramovom profile alebo Facebooku.
Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar