Správne pracovné oblečenie vám môže zachrániť život

Pracovné oblečenie

Zdroj obrázka: sirtravelalot / Shutterstock.com

Bezpečnostný odev je na pracovisku dôležitý, pretože chráni užívateľa pred akýmikoľvek zdravotnými a bezpečnostnými rizikami pri práci. Toto oblečenie znižuje pravdepodobnosť zranenia, choroby, smrti a právnych problémov, a zaisťuje tak bezpečné pracovné prostredie pre všetkých.

Bezpečnostné vybavenie odkazuje na odevy a vybavenie, ktoré je špeciálne navrhnuté tak, aby pomohlo personálu vyhnúť sa nebezpečenstvu a zraneniam.

Obvykle sa o ňom rozhoduje po vykonaní posúdenia rôznych rizík. V mnohých prípadoch už zachránilo ľuďom aj život.

Bežný pracovný odev a ochranné pomôcky môžu zahŕňať napríklad bezpečnostnú obuv, bezpečnostné sklo, helmy a špecializované pracovné odevy. Veľmi ale záleží na druhu práce, ktorú vykonávate a na tom, na aké činnosti sú tieto pomôcky vyžadované.

Pracovný odev, ktorý je potrebné zabezpečiť

Vo všeobecnosti platí, že práve zamestnávateľ je podľa zákona povinný poskytnúť svojim zamestnancom tzv. osobné ochranné pomôcky.

Pre fungovanie firmy existuje niekoľko pravidiel, ktoré sa vzťahujú k bezpečnosti práce a pracovných odevov. Pre niektoré odvetvia však platia aj veľmi špecifické požiadavky. O pracovný odev sa teda nikdy nestará zamestnanec, ale zamestnávateľ, ktorý poskytuje tento odev a pomôcky bezplatne.

Zamestnávateľ taktiež musí zabezpečiť aj miesto, na ukladanie pracovného odevu, pretože ak dochádza k znečisteniu pracovného odevu, musí byť toto oblečenie odkladané oddelene. Na čo slúžia napríklad zdvojené skrinky, kde sa pracovné a civilné oblečenie ukladá samostatne.

V mnohých prevádzkach a pri rôznych činnostiach, zamestnanec vykonáva svoju prácu v zime. Tu platí pravidlo, že ak klesne teplota pod 10 °C , musí byť zamestnanec vybavený odevom, ktorý mu zabezpečí udržanie dostatočnej telesnej teploty.

Ak teplota klesne pod 4°C, musí byť vybavený ešte rukavicami a vhodnou obuvou.

Pracovný odev bezpečnosť

Zdroj obrázka: Pressmaster / Shutterstock.com

Od stavebníctva až po catering

Dôležitosť ochranného odevu nie je možné zdôrazniť dostatočne. Vzhľadom na to, že väčšina priemyselných odvetví sa v dnešnej dobe silno zameriava na zdravie a bezpečnosť, príprava na túto prácu splní povinnosť zamestnávateľa a zaistí, že zamestnanci budú chránení.

Odevy obvykle chránia chúlostivé miesta, ako napríklad helmy a pevné topánky. Chránia tiež funkcie ako je zrak a sluch, ale tiež ústa a nos. To je veľmi dôležité najmä v prípade, ak môžu byť zamestnanci vystavení vdychovaniu nebezpečných látok. 

Tieto pomôcky sa používajú naprieč rôznymi odvetviami. Sú dôležité v niekoľkých kľúčových oblastiach, ako je stavebníctvo, sklady, laboratóriá, priemysel, doprava, bezpečnostné služby alebo catering a závodné kuchyne.

Čo sa týka prác v gastronómii, je veľmi dôležitá aj hygiena. Preto je nutné používanie pokrývky hlavy a rukavíc, ktoré sa taktiež považujú za ochranné pomôcky.

Akékoľvek priemyselné odvetvie, ktoré nesie riziko hlasných zvukov, prachu, ťažkých predmetov, chemikálií, horúcich povrchov alebo látok, biologických činidiel alebo padajúcich nečistôt, by malo investovať do bezpečnostných odevov a ostatných ochranných pomôcok, ako sú napríklad ochranné okuliare, protihlukové slúchadlá či prilby, respirátory, rúška atď.

Bezpečnostný odev napríklad v strojárstve má niekoľko špecifík. Napríklad pri zváraní musí byť zamestnanec vybavený kvalitným nehorľavým odevom, ktorý musí byť certifikovaný a určený priamo pre zváračov.

V prevádzkach, kde je nebezpečenstvo zranenia pri pohybe na pracovisku, je nutné nosenie reflexných prvkov, ako je napr. reflexná vesta, pri práci vo vlhku alebo za dažďa je potrebný kvalitný nepremokavý odev. 

Bezpečnosť pri práci pracovné odevy

Zdroj obrázka: Aleksandr Makarenko / Shutterstock.com

Aké sú najdôležitejšie položky bezpečnostného oblečenia?

Topánky sú dôležitou prevenciou zranení nôh, ako sú prepichnutia, vyvrtnutia, rozdrvenia a pády, najmä obuv s oceľovou špičkou. Správna bezpečnostná obuv môže poskytnúť komfort počas celého dňa. 

Preto je dôležité dbať na výber správnej veľkosti, ako aj na zvolenie vhodného typu obuvi s ohľadom na typ vykonávanej práce.

Napríklad už vyššie zmienená oceľová špička dáva nohe extra ochrannú, pevnú vrstvu. Je to oceľová ochrana, ktorá je vložená do konštrukcie pracovnej obuvi. Chráni tak nohu pred nárazom a stlačením. V šmykľavom prostredí je veľmi dôležité nosenie obuvi s protišmykovou podrážkou.

Rukavice chránia ruky, ktoré sú pri práci najpoužívanejšou časťou tela. Ochrana rúk je nevyhnutná, aby sa zabránilo popáleniu alebo zasiahnutie škodlivými látkami. 

V niektorých priemyselných odvetviach sa vyskytujú nečistoty, prach, čiastočky, plyny a ďalšie veci, ktoré môžu poškodiť dýchací systém. Preto je v týchto situáciách dôležité zakrytie nosa a úst a využitie ochranných pomôcok na dýchacie cesty.

Výnimkou nie sú ani ostatné zmyslové orgány ako oči a uši, ktoré sú pravdepodobne najcitlivejšími časťami tela. Chrániť ich pomáhajú bezpečnostné okuliare a slúchadlá na potlačenie hluku. 

Helmy chránia jemnú lebku pred padajúcimi úlomkami a potenciálnym kolapsom budovy. Medzi ďalšie pokrývky hlavy patria čiapky, ktoré udržia hlavu v teple. 

Život môže človeku zachrániť aj reflexná vesta alebo reflexný pracovný odev, ktorým môžete zvýšiť vašu viditeľnosť v prípade zlého počasia alebo vo veľkých priestoroch.

Na výrobu pracovných odevov sa používajú špeciálne priedušné látky, ktoré spomaľujú horenie alebo látky, ktoré sú pevné, ale neobmedzujú vás v pohybe. 

O autorovi

Adam Kováč
 

Adam je externý prispievateľ nášho portálu. Ako muž rád testuje produkty určené práve im. Baví ho šport a zdravý životný štýl.

Pridajte komentár ku článku

avatar