Ako by mal vyzerať správne nastavený rodinný rozpočet?

Rodinný rozpočet

Rovnako ako v štáte, tak aj v jeho základnej jednotke rodine, je dôležité správne nastaviť rozpočet, ktorý je alfou a omegou zdravého fungovania spoločnosti z finančného hľadiska. 

Mať prehľad o tom, kam sa každý mesiac vaše peniaze tak rýchlo pomíňajú, vám v budúcnosti pomôže lepšie dosahovať svoje finančné ciele.

Ako na to? Povieme si v našom článku.


Na čo je dobrý rodinný rozpočet?

Finančná gramotnosť je žiaľ v našej spoločnosti často zanedbávaná a nevenuje sa jej taká pozornosť, akú by si zaslúžila. Ide pritom o dôležitý sociálny návyk, ktorý by mal byť vštepovaný už našim najmenším.

Neschopnosť narábať s financiami sa potom prejavuje v celkovej zadĺženosti obyvateľstva a aj v ďalších oblastiach života, ktoré vedú k problémom, napríklad zdravotným. Finančná tieseň totiž spôsobuje stres, ktorý zdraviu neprospieva. 

Základným kameňom finančnej gramotnosti je poriadok a systém v osobných financiách. Niekto to možno podceňuje, no racionálne ustrážiť svoje výdavky nemusí byť vôbec jednoduché.

Vo všeobecnosti tak predstavuje rodinný rozpočet akýsi finančný plán, v ktorom si rodina (partneri) nastavia limity na jednotlivé kategórie výdavkov. Najčastejšie sa tieto limity nastavujú na jeden mesiac.

Výdavky treba dôkladne naplánovať, dlhy zmapovať, stanoviť si reálne finančné ciele a urobiť si poriadok v dôležitých dokumentoch. Niekedy je toho vyše hlavy. Preto nič nepokazíte, ak si na pomoc prizvete finančného poradcu, ktorý vám dokáže pomôcť nielen s výhodným investovaním, ale často vás dokáže dostať aj z finančných dlhov.

NÁŠ TIP: Spíšte si všetky svoje dlhy, vrátane úrokových sadzieb jednotlivých splátok. Pri starších pôžičkách môžu byť tieto sadzby vyššie ako pri nových. Je výhodné ich preto refinancovať. Ešte predtým je však užitočné si jednotlivé finančné produkty porovnať, aby ste si následne mohli pre seba vybrať ten najvhodnejší.

Finančná analýza

Prvým krokom na ceste k správne nastavenému rodinnému rozpočtu je urobiť si analýzu svojich financií. V rámci rodiny potrebujete presne vedieť, aké sú vaše príjmy, výdavky, a aký je medzi nimi rozdiel.

Bez evidencie príjmov a výdavkov domácnosti sa ďalej nepohnete. Iba na základe toho sa potom môžete pustiť do plánovania a vytvárania svojho vlastného rozpočtu.

Rodinné financie

Prostredníctvom finančnej analýzy tiež napríklad ľahko odhalíte na prvý pohľad neviditeľné zdroje pre vaše rezervy a úspory. Zároveň vám to pomôže lepšie sa pripraviť na nečakané výdavky, ktoré sa v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyskytnú.

Z toho plynúce sú výhody rodinného rozpočtu nasledovné:

  • Prehľad v rodinných financiách
  • Lepšie plánovanie budúcnosti
  • Postupné vytváranie finančnej rezervy
  • Šetrenie peňazí

Užitočnými pomôckami v tomto smere sú rôzne aplikácie na vytváranie rodinného rozpočtu. Vďaka nim ľahko získate nad svojimi peniazmi pravidelnú kontrolu.

Tieto aplikácie totiž dokážu viesť prehľad o financiách z rôznych účtov a navyše na jednom mieste, napríklad vo vašom telefóne. Zároveň tu však môžete i reálne sporiť, a nie len plánovať.


Ako postupovať?

Pri tvorbe rodinného rozpočtu je potrebné zachovávať určitú postupnosť.

Vyhnite sa tiež prikrášľovaniu a polopravdám, ktoré nikomu nepomôžu, skôr naopak. Len tak si budete na konci každého mesiaca istí, že rozpočet zobrazuje skutočnú finančnú situáciu vašej domácnosti.

 

Tvorba rodinného rozpočtu krok za krokom by mala vyzerať nasledovne:

1. Sumarizácia čistých príjmov

Ako prvé si treba vyhotoviť zoznam všetkých čistých mesačných príjmov. Okrem pravidelnej mesačnej výplaty sem môžete zaradiť aj napríklad zisk z prenajímania nehnuteľnosti, prémie, sociálne dávky a podobne. V prípade, ak je niektorý z vašich príjmov vyplácaný štvrťročne, rozrátajte si ho na mesačný príjem.

Po sčítaní všetkých vašich príjmov sa dostanete na sumu, ktorú by ste nemali za žiadnych okolností prekročiť. Samozrejme, pokiaľ nechcete žiť na dlh.

Rodina a peniaze

2. Sumarizácia výdavkov

Po zvládnutí príjemnejšej časti vytvárania rodinného rozpočtu, príde na rad menej príjemná časť - výdavky. Znamená to čo najpresnejší zoznam všetkého, na čo obvykle pravidelne vynakladáte svoje peniaze - inkaso, elektrina, voda, mobilný telefón, výdavky za automobil, výdavky za školu a škôlku, internet …

Ďalšou položkou vo výdavkoch by mali byť poplatky za finančné záväzky - splátka hypotéky či spotrebný úver. Samostatnou kategóriou sú potom nepravidelné výdavky na kultúru, šport, alebo nakupovanie oblečenia.


3. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Po sumarizácii príjmov a výdavkov prichádza na rad ich porovnanie. Tu platí iba jedno zásadné pravidlo - peňazí, ktoré do domácnosti plynú, musí byť viac ako tých, ktoré z domácnosti odchádzajú.

Vo všeobecnosti možno povedať, že ak sa vám podarí tri mesiace po sebe ukončiť mesiac v zelených číslach, ste na správnej ceste k vytváraniu finančných rezerv a úspor.

V prípade opačnej situácie by ste mali čo najskôr prehodnotiť svoje výdavky, respektíve uvažovať nad tým, ako zvýšiť svoj príjem.

BONUS TIP: Štvrťročné, polročné alebo ročné platby (napríklad za predplatné) sú z dlhodobého hľadiska výhodnejšie. Svoj rodinný rozpočet nezabudnite pravidelne kontrolovať a aktualizovať.

Ideálny rodinný rozpočet na záver

Výška jednotlivých položiek, ktoré do rozpočtu zahrniete, je veľmi individuálna. Každý máme iné potreby a nároky na štandard žitia. Môže sa tiež meniť na základe vekových kategórií, pretože jednotlivé fázy života sa z hľadiska potreby financií líšia.

Vo všeobecnosti je však ich odporúčaná percentuálna hodnota nasledovná:

  • 10 % sporenie
  • 10 % dôchodkové sporenie
  • 10 % sporenie pre deti (vzdelanie)
  • 25 % bývanie
  • 45 % bežná spotreba (strava, kultúra, oblečenie…)

Pamätajte, že aj vo vašom rodinnom rozpočte by nemala chýbať kolónka nepredvídateľné položky.

Pri nej si zvolíte ľubovoľnú sumu, ktorá bude reprezentovať také výdavky, s ktorými ste v danom mesiaci nerátali.

O autorovi

Adam Kováč
 

Adam je externý prispievateľ nášho portálu. Ako muž rád testuje produkty určené práve im. Baví ho šport a zdravý životný štýl.