Návod na správne separovanie odpadu

kontajnery

Podľa analýzy ministerstva životného prostredia objem komunálneho odpadu v roku 2017 presiahol 2,13 milióna ton. Tento odpad končí na skládkach alebo v spaľovni. Hromady odpadkov stále rastú a majú ničivý dopad na kvalitu životného prostredia.

Poradíme vám, ako sa zbaviť smetí tak, aby z nich vznikli nové výrobky, namiesto zdĺhavého a škodlivého rozkladu v prírode.

Ako separovať odpad

Začnime od seba

Našim cieľom je v roku 2020 recyklovať polovicu komunálneho odpadu. V súčasnosti však recyklujeme len 31 %. Na skládkach sa stále hromadí veľa plastov, papiera, skla a iných materiálov, ktoré by sa dali opätovne využiť bez toho, aby znečisťovali našu prírodu.

Na to, aby boli recyklované, je potrebné ich umiestniť do správnej zbernej nádoby. Vhodením do nesprávnej nádoby totiž znehodnocujete snahu ostatných, ktorí separujú správne.

Ako vysvetľuje Mgr. Marek Brinzík z Organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK: “64 analýz odpadu po celom Slovensku ukázalo, že nevhodne umiestnené druhy odpadu tvoria 15 - 20% obsahu smetných nádob. V niektorých častiach Slovenska však tieto hodnoty dosahovali takmer 50%.”

Upozorňuje, že ak je v smetnej nádobe 45% nevhodného odpadu, spracovanie takéhoto odpadu, ktorý je prakticky nepoužiteľný znáša obec a neskôr tieto náklady premietne na zvýšenie poplatkov obyvateľov.

Plasty

Plasty tvoria až 90% odpadu, ktorý ostáva nerozložený na skládkach, v riekach, moriach a oceánoch. Len na Slovensku vzniká asi 120 000 ton plastového odpadu ročne. Vo svete je to také množstvo, že jeden obyvateľ našej planéty ho vyprodukuje 53 kilogramov.

Najväčšiu časť plastového odpadu tvoria PET fľaše, teda obaly z mineráliek a sladených nápojov. Recyklované fľaše sa môžu použiť a výrobky pre automobilový priemysel, nové fľaše alebo textil.

plasty

Plastový odpad tvorí az 90% odpadu. Zdroj: www.pixabay.com

Ako recyklovať

Nádoby na plastový odpad sú žltej farby. Výrobky a obaly z plastov sú označované skratkami PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS a O. Ak v blízkosti vášho bydliska nie sú červené nádoby a oranžové kontajnery, plechovky a tetrapaky môžete vhadzovať do žltých nádob spolu s plastmi.

Nevhadzujte do nich gumu a molitan, ani obaly znečistené zvyškami potravín, či nebezpečnými chemikáliami.

koše

Každá farba je určená pre iný typ odpadu. Zdroj: www.pixabay.com

Ako nahradiť plasty?

Plasty však nie je možné recyklovať donekonečna, preto stojí za zváženie obmedziť ich používanie. Znížiť enormnú produkciu tohto odpadu môžeme, ak budeme nakupovať minerálne vody v sklenených fľašiach, ktoré môžete vrátiť priamo do obchodu, alebo umiestniť do zbernej nádoby, kde máte istotu, že bude hodnotne recyklovaná.

odpad

Pri nákupe potravín siahajte radšej po sklených fľašiach. Zdroj: www.pixabay.com

Tetrapaky

Nápojové kartóny, tzv. tetrapaky, sú vyrobené z viacerých vrstiev rôznych materiálov. Zvyčajne sa do nich balí mlieko, mliečne výrobky a ovocné džúsy. Vrchná vrstva je z papiera a fólie, spodnú tvorí hliník. Zmesové materiály sa označujú VKM (viacvrstvové kombinované materiály), tetrapaky majú na obaloch značku C/PAP.

Osobitne sa tetrapaky zbierajú do nádob oranžovej farby, alebo spoločne s plastami a kovmi do žltých nádob.

tetrapack

Tetrapacky sa zbierajú osobitne alebo spoločne s plastami. Zdroj: www.pixabay.com

Papier

Asi 20 % odpadu tvorí papier. Výrobou nového papiera trpia najmä lesy, ktorých prírodné bohatstvo sa pomaly vytráca. Množstvo stromov sa zachráni výrobou recyklovaním starého papiera, aj obmedzovaním jeho používania.

papier

Ako recyklovať

Nádoby na zberný papier sú modrej farby. Patrí sem papier, ktorý nie je ničím znečistený, ako sú letáky, staré noviny, lepenkové škatule. Obaly sú označené skratkou PAP. Nepatria sem rolky od toaletného papiera a obaly od vajíčok, pretože sú vyrobené z recyklovaného papiera, ale ani škatule od pizze, nasiaknuté mastnotou.

separovanie

Na separovanie papiera slúži modrý kontajner. Zdroj: www.pixabay.com

Ako nahradiť papier a šetriť prírodu

Používaním recyklovaného papiera pomôžete obmedziť jeho výrobu z nových stromov. Takýto papier však nie je možné recyklovať opätovne, preto je dobré obmedziť jeho používanie na minimum, napríklad nahradením klasickej papierovej pošty za elektronickú.

karton

Používaním recyklovaného papiera pomáhate znížiť výrub nových stromov. Zdroj: www.pixabay.com

Kovy

V potravinárskom priemysle sa využíva na výrobu obalov, plechoviek a konzerv najčastejšie hliník a železo.

Výhodou týchto materiálov je, že sa dobre recyklujú tepelným spracovaním, pričom neprekážajú ani zvyšky potravín alebo nápojov, ktoré v nich boli zbalené. Sú však veľmi odolné voči rozkladu, napríklad hliníková plechovka by sa v prírode rozkladala až 60 rokov.

Ako recyklovať

Zberné nádoby na kovy sa v jednotlivých obciach môžu líšiť. Niektoré mestá a obce sú vybavené červenými kontajnermi, určenými len na kovy, iné ich zbierajú spolu s plastami do žltých nádob. Patria sem plechovky od jedál a nápojov, čistý alobal, viečka od jogurtov a zaváraninových pohárov.

Recyklovateľné kovy sú označené ALU alebo FE. Nevzhadzujte sem odpad, znečistený od farieb, lepidiel a iných chemikálií, ani obaly od zubných pást.

kovy

Zberné nádoby na kovy sa môžu líšiť. Zdroj: www.pixabay.com

Bio odpad

Biologický odpad tvorí až 45 % komunálneho odpadu. Odpad, ako sú šupky zo zeleniny a ovocia, vylúhovaný čaj a káva alebo trus domácich zvierat, sú využiteľné kompostovaním. V rodinných domoch so záhradou vzniká tiež odpad z rastlín, dreva a popola.

Obce umožňujú obyvateľom rodinných domov ukladať kompost do nádob hnedej farby. Zložitejšie je kompostovanie v byte, avšak aj pre občanov sídlisk existujú riešenia. Ako narábať s biologickým odpadom, vám poradí Petra Ježeková z organizácie Ekoporadňa Živica: „Na sídliskách si môžu ľudia založiť komunitné kompostéry, môžu kompostovať v byte vo vermikompostéroch či elektrických kompostéroch.“

Kompost môžete použiť ako hnojivo pre rastliny v záhradách a v kvetináčoch.

bio odpad

Kompost môže slúžiť ako veľmi dobré hnojivo. Zdroj: www.pixabay.com

Sklo

Sklo sa vyrába z vysoko kremičitého (sklárskeho) piesku tavením. Môžeme považovať za ekologický materiál, pretože ho dokážeme recyklovať donekonečna. Použité sklenené fľaše a nádoby sa ukladajú do zelených kontajnerov. Nevhadzujte do nich žiarovky, zrkadlá, porcelán ani plexisklo.

sklo

Sklo môžeme recyklovať donekonečna. Zdroj: www.pixabay.com

Textil

Je fakt, že textilu sa vyrába príliš veľa. Každý z nás má v šatníku kus oblečenia, ktorý si nikdy neoblečie. Takýto textil rozhodne nepatrí do komunálneho odpadu.

textil

Textil, ktorý vám v skrini zavadzia, tiež možno separovať. Zdroj: www.pixabay.com

Ako recyklovať

Môžete ho vymeniť, darovať, predať, alebo s troškou šikovnosti použiť na výrobu nových, originálnych kúskov. Jednou z možností, ako sa zbaviť zachovalého oblečenia, je vhodiť ho do kontajnerov, ktoré zbierajú oblečenie pre charitu (Humana, Ekocharita). Niektoré z nich slúžia aj na zber hračiek. Do kontajnerov nepatria znečistené textílie alebo staré periny. Tie môžete zveriť zbernému dvoru. Recykláciou poškodeného textilu sa vyrábajú napríklad výplne do kobercov, alebo sa použijú ako izolácia.

Kozmetika, lieky, elektroodpad

Niekedy nastane situácia, že nevieme, čo s odpadom, pretože obsahuje materiály, na ktoré kontajnery pred naším domom nenájdeme. Patria sem napríklad lieky, z ktorých by sa pri rozklade na skládke odpadu mohli uvoľňovať nebezpečné látky. Staré lieky vždy vráťte do lekárne.

Ak sa vo vašej kúpeľni nachádza kozmetika a čistiace prostriedky, ktoré z nejakého dôvodu už nepoužijete, nevhadzujte ich do nádob na plast, aj keď sú v plastovom obale.

„Ak je to kozmetika a je plná, nie vypoužívaná, tak žiaľ, iba do komunálu. Ak plné čistidlá, tak tie na zberný dvor. Pracie prostriedky bežne do komunálu. Ak nie sú exspirované, tak by som to namiesto vyhadzovanie všetko darovala organizáciám, pracujúcim s ľuďmi bez domova.“, radí Petra z Ekoporadne.

Ďalšou samostatnou kategóriou je elektroodpad. Použité žiarovky, baterky, káble, nabíjačky, ale aj menšie elektrospotrebiče, môžete odovzdať predajcovi elektroniky. Na vyhadzovanie veľkých spotrebičov slúžia zberné dvory.

smetiarske auto

Veľké spotrebiče môžete odovzdať na zbernom dvore. Zdroj: www.pixabay.com

Kam patrí objemný odpad?

Odpad, ktorý vám vznikne pri veľkom upratovaní, alebo rekonštrukciách bytu, často môže svojim objemom zaberať príliš veľa miesta. Môžu to byť veľké kusy kovu, nábytok, stavebný materiál. Namiesto toho, aby ste ho uložili do kontajnerov, kde by bránili ostatným občanom ukladať svoje smeti, počkajte si na odvoz objemného odpadu, alebo ho odneste sami na zberný dvor podľa toho, o aké materiály ide.

Recyklácia je ekologickejší spôsob, ako sa zbaviť odpadu. Záchranou pre našu prírodu by bolo, keby sme ho produkovali čo najmenej. Napríklad používaním vlastných textilných tašiek a sklenených obalov na potraviny.

O autorovi

Michaela Struhárová
 

Mi​ška je cestovateľka a obsahová marketérka na voľnej nohe. Úspešne ​sa stará o niekoľko webov, ako napr. cestovanie.sme.sk či jaspis.sk​.

Pre svoj aktívny životný štýl potrebuje mať neustále dobité baterky, preto sa najviac venuje recenziám výživových doplnkov. Recenziami spotrebičov zase pomáha nielen ženám vybrať si šikovných pomocníkov do domácnosti a ušetriť čas strávený varením a upratovaním.
​​O Miške sa môžete viac dozvedieť na jej blogu Struharova.com alebo Facebooku 

Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar