Elektronické cigarety: Škodia alebo neškodia? Všetko, čo o nich potrebujete vedieť

Všetko o elektronických cigaretách

Fajčenie elektronických cigariet naberá čoraz viac na popularite.

Štýlovo vyzerajúca cigareta s hustým dymom, ktorý nesmrdí, láka stále viac fajčiarov, ale aj nefajčiarov. E-cigaretám hrá do karát aj fakt, že v porovnaní s klasickými cigaretami bývajú veľmi často označované za menej škodlivé a bezpečnejšie.

Je to ale skutočne tak? Naozaj si možno z e-cigarety poťahovať bez výčitiek?

Čo je elektronická cigareta?

Elektronická cigareta je malé zariadenie napájané batériou.

Funguje na princípe zohrievania roztoku, ktorý je najčastejšie tvorený zo zmesi propylenglykolu a rastlinného glycerolu. Táto zmes pritom môže, ale taktiež i nemusí obsahovať nikotín. Označovaná býva pojmom e-liquid. 

Pri zahrievaní sa roztok začne odparovať, teda vzniká para pripomínajúca dym z klasickej cigarety, ktorú používateľ e-cigarety vdychuje

Fajčenie elektronickej cigarety sa preto zvykne nazývať aj pojmom vapovanie - odvodené od anglického výrazu "vapor", v preklade para. 

Kde sa vzala elektronická cigareta?

Aj keď sa o elektronických cigaretách začalo intenzívne hovoriť až v posledných rokoch, nejde o novodobý vynález. Prvý patent sa totiž objavil už v roku 1930, aj keď nikdy nebol komercionalizovaný. 

Neskôr, v roku 1960 Američan Herbert A. Gilbert prišiel s prístrojom určeným pre fajčiarov, ktorý si nechal patentovať pod názvom bezdymová netabaková cigareta. Zariadenie využívalo ochutený nikotínový roztok, ktorý sa prostredníctvom zahrievania odparoval. 

Aj napriek tomu, že v tomto prípade už išlo o verného predchodcu elektronickej cigarety, ani tento vynález sa nezačal nikdy masovo vyrábať. 

Až v roku 2003 uzrela svetlo sveta pravá elektronická cigareta, ktorú v Číne vynašiel Hon Lik. Do Európy sa táto cigareta dostala o tri roky neskôr, v roku 2006.

Čo obsahuje elektronická cigareta

Elektronická cigareta funguje na princípe zahrievanie roztoku a jeho následného odparovania. 

Z čoho pozostáva elektronická cigareta?

Elektronická cigareta sa skladá z viacerých častí. Základom je atomizér (vrchná časť cigarety), alebo aj odparovacia časť s nádržkou, do ktorej sa vkladá e-liquid, teda náplň. 

Na vrchu atomizéra sa nachádza náustok, cez ktorý používateľ cigarety vapuje náplň. Na atomizér je napojená i žhaviaca hlava, ktorá po rozžeravení pomáha za pomoci regulácie vzduchu produkovať paru. 

Súčasťou elektronickej cigarety je tiež batéria, ktorá môže byť v závislosti od typu elektronickej cigarety manuálna, ale i automatická. 

Na elektronických cigaretách tiež nechýba tlačidlo na zapnutie, svetelný indikátor a konektor pre napájanie. Niektoré modely sú vybavené i displejom. 

Čo elektronické cigarety obsahujú?

Súčasťou elektronickej cigarety je už spomínaná náplň, ktorá sa zahrievaním premieňa na paru. V tejto pare sa nachádza viacero škodlivých látok, ktorých koncentrácia je však výrazne nižšia ako v dyme z klasickej cigarety. 

Škodlivé látky, ktoré elektronické cigarety obsahujú:

  • Nikotín,
  • Karbonyly ako formaldehyd, acetaldehyd a akroleín,
  • Toxické kovy, ako je kadmium, nikel a olovo,
  • Prchavé organické zlúčeniny, ako je toluén, benzén.

Pre koho sú elektronické cigarety vhodné? 

Po elektronických cigaretách najčastejšie siahajú fajčiari, ktorí chcú tento svoj zlozvyk obmedziť, prípadne s ním postupne úplne skoncovať. 

Na túto tému bola uskutočnená i zaujímavá štúdia, ktorá preukázala účinnosť elektronických cigariet pri snahe s úplným odvyknutím od fajčenia. Podľa danej štúdie osoby, ktoré sa snažili prestať fajčiť za pomoci elektronických cigariet boli vo svojom predsavzatí úspešnejší až o 60% ako ostatní. 

Elektronické cigarety sa kvôli širokej škále príchutí tešia popularite aj u tých, ktorí majú v obľube vodné fajky. 

V našich končinách si elektronickú cigaretu, ako aj príslušenstvo k nej, môžu zakúpiť len osoby staršie ako 18 rokov. 

Pre koho elektronické cigarety nie sú vhodné? 

Elektronické cigarety, rovnako ako aj klasické cigarety, nie sú vhodné pre deti a mládež do 18 rokov a taktiež aj pre tehotné a dojčiace ženy. 

Opatrní treba byť i v prípade možnej precitlivenosti na niektorú zložku obsiahnutú v náplni. 

Z čoho sa skladá elektronická cigareta

Jednotlivé časti elektronickej cigarety. Zdroj: e-smoke.sk

Zdravé fajčenie? Mýtus alebo pravda?

O elektronických cigaretách sa zvykne vravievať aj ako o zdravšom fajčení a mnohí fajčiari prechádzajú z klasických cigariet na e-cigarety práve kvôli tomuto dôvodu. 

Možno ale vapovanie naozaj označiť za zdravšie fajčenie? Nejde iba o slová výrobcov, snažiacich sa stoj čo stoj predať svoj produkt? 

Hneď na úvod je potrebné povedať, že v súčasnosti nie je možné úplne presne vymedziť zdravotné riziká spojené s fajčením, resp. vapovaním elektronických cigariet, a to predovšetkým z toho dlhodobejšieho hľadiska.

Odborníci sa zhodujú na tom, že e-cigarety sú na trhu ešte pomerne krátko, a o nežiadúcich účinkoch v dlhodobom horizonte tak bude možné hovoriť o niekoľko desiatok rokov. 

Na základe dostupných informácií, štúdií i rôznych výskumov však zároveň už teraz poukazujú na isté pozitíva, a to najmä v porovnaní s klasickými cigaretami. 

E-cigarety bezpečnejšie až o 95% ako klasické cigarety 

Existuje viacero štúdií, podľa ktorých je fajčenie elektronických cigariet až o 95% bezpečnejšie, ako fajčenie klasických cigariet. 

K tomuto záveru dospeli organizácie Public Health England  a Poradný výbor pre tabak Kráľovskej akadémie lekárov Spojeného kráľovstva, podľa ktorých:

"Aj keď nie je možné presne kvantifikovať dlhodobé zdravotné riziká spojené s elektronickými cigaretami, dostupné údaje naznačujú, že je nepravdepodobné, že prekročia 5 % rizík, spojených s fajčenými tabakovými výrobkami, a môžu byť podstatne nižšie ako toto číslo."

Svoje závery odôvodňujú viacerými dôvodmi. Za zmienku stojí nepochybne fakt, že riziká klasických cigariet spočívajú v dechte, CO, ako aj v hromade ďalších toxínov, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku. 

Naproti tomu však stoja elektronické cigarety, pri ktorých sa náplň iba zohrieva (teda nespaľuje), a výsledná para z e-cigarety vďaka tomu neobsahuje väčšinu škodlivých látok, ktoré do tela možno dostať fajčením klasickej cigarety. 

Navyše, pri škodlivých látkach, ktoré sú prítomné aj pri e-cigaretách, je ich koncentrácia oveľa nižšia a v porovnaní s dymom z klasickej cigarety nepresahuje úroveň 1%. 

Menej škodlivých látok v tele z e-cigariet

Ďalšia štúdia poukazuje na to, že ľudia, ktorí fajčia elektronické cigarety majú v tele menej škodlivých látok, ako pri klasických cigaretách.

Úroveň karcinogénov a toxínov v tele pritom býva porovnateľná s nefajčiarmi. 

Kombík zistil

Kombík radí

V poslednej dobe sú veľmi obľúbené zariadenia IQOS, ktoré taktiež fungujú na princípe zahrievania tabaku. 


Vkladajú sa do nich tabakové náplne tzv. HEETS, ktoré sú dostupné v rôznych príchutiach. Pri týchto zariadeniach teda nie je nutná manipulácia s nikotínovým roztokom. 

Zníženie rizika vzniku srdcovocievnych ochorení či zlepšenie zdravotného stavu

Objavujú sa aj názory, podľa ktorých prechod z klasických cigariet na elektronické cigarety znižuje riziko vzniku srdcovocievnych ochorení či zlepšuje prebiehajúce ochorenia, ako napríklad astmu či vysoký krvný tlak. Ľudia sa zároveň celkovo cítia lepšie. 

Tieto názory však nie sú dostatočné podložené a navyše ich atakujú aj čoraz častejšie sa objavujúce zmienky o nevoľnostiach či otrave po fajčení elektronických cigariet. 

Elektronické cigarety pomáhajú s odvykaním od fajčenia

Medzi výhodami elektronických cigariet býva často zmieňovaná aj pomoc pri odvykaní či úplnom skončení s fajčením.

Poukazuje sa na to, že ide o omnoho lepšiu alternatívu pre ľudí, ktorí chcú s fajčením úplne prestať. 

Napríklad v takej Veľkej Británii je fajčenie elektronických cigariet podporované a dokonca aj odporúčané Úradom na ochranu zdravia v rámci štátneho systému. Podľa nich ide aktuálne o najefektívnejšiu pomôcku na zanechanie fajčenia. 

Výskumná univerzita King’s College London uvádza, že 

„Elektronické cigarety sú oveľa menej škodlivé ako fajčenie, ktoré v Anglicku spôsobuje 220 predčasných úmrtí denne. Našim odporúčaním zostáva, že pre každého, kto fajčí tabak, je najdôležitejšou vecou úplne prestať fajčiť a elektronické cigarety môžu byť účinným spôsobom pomoci fajčiarom pri zanechaní fajčenia.“

Elektronické cigarety čo o nich treba vedieť

V niektorých krajinách je fajčenie e-cigariet podporované samotným štátom, pretože je považované za menej škodlivé a zároveň pomáha s odvykaním od tohto zlozvyku. 

Škodí elektronická cigareta? Rizika spojené s vapovaním

V začiatkoch svojho uvedenia na trh spôsobili elektronické cigarety doslova hotový ošiaľ. Ten vychádzal predovšetkým z označovania vapovania za zdraviu neškodné.

Avšak, netrvalo dlho a postupne sa začali objavovať aj riziká spojené s fajčením elektronických cigariet. Ktoré patria k tým najčastejším?

Pozor na náplne

V poslednej dobe sa veľmi veľa hovorí aj o tom, že riziko elektronických cigariet nemusí spočívať vo fajčení ako takom, ale najmä v náplniach. 

Výrobcovia elektronických cigariet upozorňujú na to, že spotrebiteľ by mal vždy siahať po overených, certifikovaných náplniach a nekupovať rôzne napodobneniny, napríklad z Číny. 

Avšak, ani neškodnosť náplní priamo od overených výrobcov nie je dostatočne preukazná. Viacero štúdií poukazuje na prítomnosť škodlivých látok, aj keď v menšej miere, ale predsa a apelujú aj na prítomnosť nikotínu, ktorý je sám o sebe škodlivý. 

Pri e-cigaretách, ktorých náplň tvorí nikotínový roztok, je spotrebiteľ nútený s e-liquidom manipulovať, keďže ho musí dopĺňať do cigarety. Tieto e-liquidy sú pritom silné neurotoxíny, ktoré môžu spôsobovať napríklad zvracanie či záchvaty.

Otrava z e-cigariet?

Pri fajčení elektronických cigariet s e-liquidmi s vysokou koncentráciou nikotínu hrozí intoxikácia. 

Príznaky ľahkej otravy sú sprevádzané pálením v ústach, nevoľnosťou, závratmi, malátnosťou, únavou, búšením srdca, zrýchleným pulzom či zvýšením krvného tlaku. 

Pri ťažšej forme otravy sa môžu objaviť kŕče, arytmia, srdcová či dychová zástava, kóma. 

Tip od experta

"Běžné jsou e-cigarety s koncentrací nikotinu 3 mg/ml, tekuté náplně určené do elektronických cigaret obsahují různé koncentrace nikotinu od 6 do 24 mg/ml. Hospitalizace je nutná od 0,2 mg/ kg tělesné hmotnosti. U dítěte může být toxická i dávka 1 ml. Jako smrtící je u dospělého odhadována dávka 40 mg.“

Daniela Pelcová, vedúca toxikologického informačného strediska

Elektronické cigarety a poškodenie pľúc

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb v Spojených štátoch sa zamerali aj na vplyv fajčenia elektronických cigariet na pľúca, pričom zistili riziko poškodenia pľúc. Aj tu však bola vo väčšine prípadov kameňom úrazu práve náplň. 

Viacerí fajčiari totiž používali nelegálne náplne, acetát vitamínu E, THC alebo kombináciu THC a nikotínu. 

Vap bez nikotínu ako zdravé fajčenie?

Pre tých, ktorí sa chcú zbaviť fajčenia, môže byť veľmi vhodnou voľbou práve vaping bez obsahu nikotínu. Táto forma fajčenia dokáže pomôcť hlavne so psychickou závislosťou, pri ktorej často ide skôr o samotný rituál "zapálenia si a vyfukovania dymu", ako o nikotín. 

Určite s ním ale neodporúčame začať v prípade, že nie ste fajčiar, a to bez ohľadu na to, ako veľmi vás to láka. Postupom času by ste mohli chcieť vyskúšať viac, napríklad aj nikotínovú náplň či nebodaj klasickú cigaretu. 

Majte na pamäti, že najlepšou voľbou je s fajčením nikdy ani nezačať.

Ako škodí elektronická cigareta

 S elektronickými cigaretami či náplňami nikdy svojpomocne nemanipulujte. 

Na záver: Elektronické cigarety - áno či nie?

A čo dodať na záver? 

Elektronické cigarety sa v súčasnosti (vzhľadom na doteraz zistené informácie, uskutočnené štúdiá i výskumy) vo všeobecnosti považujú za zdravšiu alternatívu ku klasickým cigaretám, avšak, nie za úplne zdravú či bezpečnú. 

Aj vapovanie totiž so sebou nesie isté riziká, ako intoxikácia, poškodenie pľúc v dôsledku experimentovania s náplňami či riziko vzniku závislosti u tých, ktorí nikdy predtým klasické cigarety nefajčili.

Navyše, nevedno, ako sa fajčenie elektronických cigariet podpíše na zdraví z dlhodobého hľadiska. To uvidíme o niekoľko rokov. 


O autorovi

Lenka Riganová
 

Lenka je hrdou absolventkou mediálnych štúdií na Prešovskej univerzite v Prešove. Má rada knihy, prechádzky za akéhokoľvek počasia, no zo všetkého najradšej má písanie. 

Rada skúša nové veci a o svoje pocity a postrehy sa delí s ostatnými. V redakcii má na starosti testovanie spotrebičov. Lenka má veľké skúsenosti z práce pre mobilného operátora (soda.o2.sk), kde sa venovala recenzovaniu telefónov.  Viac sa o Lenke môžete dozvedieť aj na Facebooku.

Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar