Ako si správne merať krvný tlak

správne meranie tlaku

Domáci monitoring krvného tlaku je dôležitý predovšetkým pre pacientov s hypertenziou a s inými srdcovo-cievnymi ochoreniami. Tí majú možnosť týmto spôsobom sledovať nielen svoj zdravotný stav, ale napríklad aj účinky farmakologickej liečby alebo dietetických opatrení.

Domáce meranie krvného tlaku má však svoj význam aj u zdravého človeka a to minimálne v rámci prevencie. Napomáha k stanoveniu diagnózy a motivuje k vyššej sebakontrole čo sa týka stravovanie či fyzickej aktivity.

Správne meranie krvného tlaku však zďaleka nie je také jednoduché ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Hoci moderné digitálne prístroje sú postavené tak, že ich dokáže ovládať naozaj každý, postup merania a vyhodnocovanie výsledkov si vyžaduje isté vedomosti a tiež dodržiavanie určitých pravidiel.

meranie krvného tlaku

Domáce meranie krvného tlaku je dôležité v rámci prevencie.

Systolický a diastolický tlak

Krvný tlak je tlak, ktorý vytvára srdce, keď pumpuje krv cez cievy do celého tela.

Meriame ho v milimetroch ortuťového stĺpca (mmHg) a tvoria ho dve hodnoty. Hovoríme o systolickom a diastolickom tlaku.

 • Systolický tlak je vyšší a udáva sa ako prvý. Je to tlak, ktorý vytvára krv na steny ciev v okamihu sťahu alebo ak chcete úderu srdca.
 • Diastolický tlak je nižší a v rámci hodnotenia sa udáva ako druhý. Je to tlak krvi pri uvoľnení srdca, to znamená medzi údermi, v čase, keď srdce nasáva neokysličenú krv.

Poznajte hodnoty svojho krvného tlaku

Pri hodnotení nameraných údajov hovoríme o nízkom, normálnom a vysokom krvnom tlaku. Väčšina pacientov vie, že za ideálny tlak sa považuje hodnota 120/80. Pre orientačné zaradenie hodnôt vášho krvného tlaku môžete použiť nasledujúcu tabuľku.

Systolický tlak

Diastolický tlak

Nízky tlak

< 90

< 60

Nižší normálny tlak

90 - 119

60 - 79

Normálny tlak

120

80

Vyšší normálny tlak

121 - 139

81 - 89

Vysoký tlak I. stupňa

140 - 159

90 - 99

Vysoký tlak II. stupňa

160 - 179

100 - 109

Vysoký tlak III. stupňa

180 - 209

110 – 119

Nízky krvný tlak (hypotenzia) sa prejavuje bolesťami hlavy, závratmi a v extrémnych prípadoch aj stratou vedomia. Nepríjemnosti spôsobuje najmä náhly pokles krvného tlaku do extrémne nízkych hodnôt. Inak nízky krvný tlak vo všeobecnosti nie je nebezpečný a k jeho úprave môže pomôcť dostatok pohybu a správna životospráva.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je v súčasnosti už civilizačnou chorobou. Prejavuje sa bolesťami hlavy, búšením srdca a neraz i nadmerným potením. Jeho odhalenie a včasná liečba je z hľadiska zdravia srdca a ciev veľmi dôležitá. V menej závažných prípadoch postačia dietetické opatrenia a zvýšenie fyzickej aktivity, pri závažnejších stavoch je nevyhnutná farmakoterapia.

Slovenská nadácia srdca upozorňuje, že ľudia s vysokým krvným tlakom sú: 

 • 3-krát náchylnejší na rozvoj ochorenia srdcovocievneho systému (srdcový infarkt, zlyhanie srdca),
 • 6-krát viac im hrozí, že sa u nich rozvinie tvorba krvných zrazenín spôsobujúca srdcové poruchy,
 • 7-krát viac ich ohrozuje mŕtvica.

Výber tlakomeru

Súčasný trh ponúka množstvo moderných digitálnych prístrojov, s ktorými je meranie tlaku veľmi pohodlné. Rozlišujeme tlakomery na meranie krvného tlaku na zápästí a na ramene.

Kombík radí

Kombík radí

Meranie tlaku na zápästí sa vo všeobecnosti považuje za menej presné a je vhodné skôr v rámci orientačného zisťovania krvného tlaku u zdravých osôb.


Zápästné tlakomery ocenia aj extrémne obézni pacienti, u ktorých je upevnenie manžety na ramene náročné.


Všetci ostatní by mali preferovať kvalitnejšie prístroje na meranie krvného tlaku na ramene.

zápästný tlakomer

Zápästné tlakomery sa považujú za menej presné.

Cenovo sa tlakomery na rameno pohybujú od pár desiatok až po stovky eur. Cena prístroja spravidla závisí od množstva funkcií, ktoré ponúka. Medzi základné ukazovatele patrí okrem krvného tlaku aj pulz. Ide o údaj vypovedajúci o počte úderov srdca za minútu.

Niektoré prístroje však ponúkajú aj také funkcie ako identifikácia arytmie, arteriálnej fibrilácie, či technológiu pre kontrolu správneho nasadenia manžety. Najmodernejšie tlakomery už ponúkajú možnosť prepojenia s počítačom či s iným smart zariadením. Namerané údaje tak automaticky vyhodnocujú, archivujú a umožňujú ich prípadne i odosielať napríklad ošetrujúcemu lekárovi.

Pri kúpe tlakomeru je tiež veľmi dôležitý výber správnej šírky manžety. Mala by zodpovedať obvodu vášho ramena. Väčšina z nás si vystačí s normálnou šírkou manžety. Obézni ľudia by sa však mali porozhliadnuť po širšej manžete, ktorá im zaručí presnejšie meranie.

Medzi najlepšie a zároveň najobľúbenejšie značky tlakomerov patria TensovalOmron a Microlife.

Tip: Ak plánujete kúpu tlakomeru, určite si prečítajte náš test tlakomerov. Otestovali sme 7 najobľúbenejších modelov na trhu. 

Správny postup merania krvného tlaku

Pre správne meranie krvného tlaku je rozhodujúce dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

 • Tlak si merajte vždy v rovnakom čase počas dňa, ideálne ráno alebo večer. Pokiaľ užívate lieky na zníženie krvného tlaku, meranie vždy realizujte pred užitím tabletky.
 • Tlak merajte v sede, počas merania nerozprávajte, neprekladajte si nohu cez nohu, nezadržiavajte dych.
 • Nikdy nemerajte krvný tlak bezprostredne po náročnej fyzickej aktivite. Kontrolné meranie sa má realizovať v pokoji.
 • Pri prvých meraniach si odmerajte tlak na oboch ramenách. Namerané hodnoty sa môžu od seba mierne odlišovať. Následne si merajte tlak na tej ruke, na ktorej vám opakovane vyšli vyššie hodnoty.
 • Manžetu si vždy nasaďte priamo na kožu. Nikdy nemerajte tlak cez rukáv. Dbajte na to, aby bola manžeta umiestnená na spustenej ruke približne na úrovni srdca.
 • Predlaktie ruky, na ktorej realizujete meranie, si voľne položte na podložku. Zápästie by malo byť vo výške srdca. S rukou počas merania nehýbte.
 • Meranie opakujte 2 - 3-krát s časovým odstupom minimálne troch minút. Výsledný krvný tlak vypočítajte ako priemer zo všetkých nameraných hodnôt.

Vyhýbajte sa príliš častému meraniu krvného tlaku. "Výnimkou sú situácie, keď sa napríklad zmení liečba a je potrebné odsledovať jej efekt. Pri dlhodobo stabilizovanom stave to netreba s meraním tlaku preháňať. Ale mať doma tlakomer je dobré," povedala pre primár.sme.sk MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC., primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcovo cievnych chorôb v Bratislave. 

Prečo si doma merať krvný tlak

Domáca kontrola krvného tlaku má svoj význam hneď z niekoľkých dôvodov:

1. Eliminácia vplyvu "syndrómu bieleho plášťa"

Väčšina z nás má pri meraní v ambulancii lekára o niečo vyšší tlak ako bežne. Niekedy si to ani neuvedomujeme, ale vnútorne prežívame stres z lekárskeho prostredia, ktorý prirodzene zvyšuje aj náš krvný tlak. Pri meraní v domácom prostredí je tento problém nazývaný aj syndróm bieleho plášťa dokonale eliminovaný.

lekár meria tlak

Vnútorná nervozita spôsobuje, že v ambulancii lekára máme o niečo vyšší tlak ako bežne.

2. Kontrola zdravotného stavu

Ako sme už spomínali v úvode, domáca kontrola krvného tlaku má svoj význam najmä u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami a pre ohrozené skupiny (napr. diabetikov), u ktorých môže pomôcť včas odhaliť závažné zhoršenie zdravotného stavu.

3. Kontrola účinnosti liečby

Správne nastavenie liečby vysokého krvného tlaku býva často náročné. Lekár musí určiť, či je postačujúca zmena životosprávy alebo už pacient potrebuje farmakologickú terapiu. V druhom prípade ide aj o veľmi precízne nastavenie dávkovania. Priebeh a účinnosť liečby si pomocou domáceho merania krvného tlaku môže sledovať pacient sám. Mnohí lekári takúto spoluprácu od pacientov požadujú.

4. Motivácia dodržiavať liečebný režim

Ak sa snažíte o úpravu životosprávy s cieľom zníženia krvného tlaku, pravidelné kontrolné merania môžu byť pre vás veľmi účinným motivačným prostriedkom. Na tlakomeri totiž spoľahlivo vidíte výsledný efekt svojej snahy.

Kombík radí

Kombík odporúča

Kardiovaskulárne ochorenia sú na Slovensku príčinou až 47 % úmrtí mužov a 60 % žien. Počet pacientov stále stúpa spolu so starnutím populácie. 


Vysoký krvný tlak má bezbolestný priebeh, no zdravotné následky, ktoré spôsobuje môžu byť fatálne. 


Prečítajte si viac o prevencii pred "tichým zabijakom"

O autorovi

Michaela Struhárová
 

Mi​ška je cestovateľka a obsahová marketérka na voľnej nohe. Úspešne ​sa stará o niekoľko webov, ako napr. cestovanie.sme.sk či jaspis.sk​.

Pre svoj aktívny životný štýl potrebuje mať neustále dobité baterky, preto sa najviac venuje recenziám výživových doplnkov. Recenziami spotrebičov zase pomáha nielen ženám vybrať si šikovných pomocníkov do domácnosti a ušetriť čas strávený varením a upratovaním.
​​O Miške sa môžete viac dozvedieť na jej blogu Struharova.com alebo Facebooku 

Viac článkov od tohto autora