Energetický štítok je často dôležitejší než cena spotrebiča. Naučte sa ho čítať

Energetický štítokZáujem o úsporu energii stále rastie. Výrobcovia aj zákazníci si uvedomujú dôležitosť šetrenia energie nielen z dôvodu vysokých finančných nákladov, ale aj kvôli ochrane životného prostredia.

Čo je energetický štítok?

Každý elektrospotrebič musí byť na mieste jeho predaja zreteľne označený energetickým štítkom. Podľa hodnoty, ktorú uvádza, zistíte, akú spotrebu energií môžete od daného výrobku očakávať.

Spotreba je zobrazená v škále od A+++ po D. Spotrebič, označený písmenom A+++ v tmavozelenej farbe, je energeticky najúspornejší, označenie D v červenej farbe značí vysokú spotrebu energie.

Pôvodné energetické štítky obsahovali hodnoty od A po G. Vysoká miera úspornosti niektorých druhov spotrebičov (napríklad práčok) presahuje hodnotu A. Väčšina spotrebičov sa pohybuje v hodnotách spotreby energie nad A, sa škála rozšírila o A+, A++ a A+++. (Toto značenie sa však ukázalo ako mätúce pre spotrebiteľov, preto sa predajcovia elektroniky v nasledujúcich rokoch pravdepodobne vrátia k pôvodnej škále od A po G).

Energetická náročnosť spotrebičov

Spotreba energie v slovenských domácnostiach

Slovenská rodina minie na energie v priemere 1500 € ročne. Ročná spotreba energie v domácnostiach je 15500 kWh.

Čítanie energetického štítku a uprednostňovanie úspornejších spotrebičov je užitočné nie len kvôli šetreniu finančných nákladov.

Výrobou energií vznikajú aj vedľajšie produkty, unikajúce do ovzdušia – najmä oxid uhličitý. Pri výrobe 1 kWh spaľovaním fosílnych palív sa vyprodukuje približne 142 g emisií CO2. Pri ročnej spotrebe 15500 kWh to znamená 2,2 tony emisií, vypustených do ovzdušia jednou domácnosťou. Koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére narastá kvôli neustále sa zvyšujúcej spotrebe energií.

Využívaním úsporných spotrebičov aj cieleným šetrením energie môžete pomôcť zmierniť znečisťovanie ovzdušia.

Podľa štatistík spotrebujú domácnosti najviac energie na chladenie a mrazenie potravín.

Nie preto, že by boli chladničky a mrazničky najmenej úsporné, ale preto, že fungujú nepretržite. Ďalej využívame veľa energie na osvetlenie,  pranie, žehlenie či televízor, spotrebu zvyšujú aj klimatizácie.

Priemernú spotrebu energie v bežných domácnostiach podľa využitia jednotlivých spotrebičov môžeme rozdeliť nasledovne:

 • chladenie a mrazenie 26%
 • osvetlenie 20%
 • pranie 11%
 • žehlenie 8%
 • rýchlovarná kanvica 8%
 • vysávanie 8%
 • mikrovlnná rúra 6%
Spotreba energie v slovenských domácnostiach

Čo všetko prezradí energetický štítok?

 • Vzhľad energetických štítkov je vo všetkých členských štátoch EÚ jednotný. Je jazykovo neutrálny – text nahrádzajú piktogramy.V spodnej časti sa informácie líšia podľa typu výrobku. 
 • Vo vrchnej časti (v hlavičke) štítku sa nachádza názov alebo ochranná známka dodávateľa.
 • Prostredná časť zobrazuje škálu energetických tried, začínajúc triedou A+++ a triedou D končiac. Na štítkoch spotrebičov s vysokou spotrebou energie môžete nájsť škálu s 10 kategóriami, ktorá končí písmenom G.
 • Pod škálou sa nachádza políčko s číslom, ktoré označuje priemernú ročnú spotrebu energie.
 • Piktoramy zobrazujú parametre, ktoré sú pre používateľa daného spotrebiča dôležité, pri práčkach je to napríklad objem bubna a hlučnosť, pri vysávači hlučnosť a účinnosť čistenia. 
Spotreba energie infografika

Ako čítať energetické štítky spotrebičov? 

Pri nákupe pomocníkov do domácnosti platí, že čím viac budete daný výrobok využívať, tým viac pozornosti treba venovať jeho kvalite, vlastnostiam a funkciám, ktoré potrebujete. Tak isto treba brať do úvahy úsporu energie. Energetický štítok vám pomôže získať predstavu o tom, aké náklady budete musieť vynaložiť na denné používanie spotrebiča.

Vo väčšine domácností sa najviac energie spotrebuje v kuchyni. Varenie, pranie a umývanie riadu – to všetko sú energeticky náročné aktivity. Preto sa oplatí nakupovať čo najúspornejšie spotrebiče do kuchyne, tie, ktoré sú označené A+++.

energetický štítok chladničky

Energetický štítok chladničky

Chladničky

Každá domácnosť potrebuje uskladniť potraviny, preto je chladnička jej povinnou výbavou.

Existujú 2 typy energetických štítkov chladničiek. Prvý typ sú bežné kompresorové chladničky, ktoré sú zaradené do 7 energetických tried.

Druhý typ chladničiek, s desiatimi kategóriami energetickej spotreby, využívajú inú chladiacu techniku, ako 7-triedne. Chladničky sú nehlučné, ale majú vyššiu spotrebu energie. Takého chladničky sa radia do tried D až G.

Piktogramy v spodnej časti štítka chladničiek zobrazujú tieto parametre:

 • kapacitu priestorov na uskladňovanie potravín v litroch
 • kapacitu priestorov na mrazenie potravín
 • hlučnosť v decibeloch

Do jednotlivých kategórií sa chladničky zaraďujú pri zohľadnení vnútorného objemu priestorov na chladenie a mrazenie, ročnej spotreby energie a najnižšej teploty v rôznych oddeleniach. Spotrebu ovplyvňuje aj konštrukcia – vstavaná alebo voľne stojaca chladnička a systém na automatické odstraňovanie námrazy (Frost Free).

energetický štítok rúry na pečenie

Energetický štítok rúry na pečenie

Rúry na pečenie

Ďalším „žrútom“ energie v kuchyni je rúra na pečenie. Moderné rúry ponúkajú viacero možností úspory energie. Ušetriť môžete pečením viacerých jedál súčasne či používaním teplovzdušných programov.  

Elektrické rúry na pečenie sa môžu zaradiť do jednej zo 7 energetických tried, úspornejšie modely sa radia do kategórie A.

Piktogramy na energetickom štítku ukazujú:

 1. zdroj energie rúry (elektrina/plyn)
 2. objem vnútorného priestoru rúry
 3. spotrebu energie v jednom cykle ohrevu (konvenčnom, prípadne konvekčnom pri nútenom prúdení vzduchu), vyjadrenú v kWh/cyklus
Energetický štítok umývačky riadu

Energetický štítok umývačky riadu

Umývačky riadu

Umývanie riadu v umývačke je omnoho pohodlnejšie, ako prácne „drhnutie“ v kuchynskom dreze. Okrem pohodlia dokáž umývačky efektívne zničiť baktérie a zároveň ušetriť veľa litrov vody. V štandardnej umývačke môžete naraz umyť 140 kusov riadu, pričom spotrebuje 1,1 kWh energie a 11 litrov vody.

Umývačky riadu sa radia do škály 7 energetických kategórií, zobrazených na energetickom štítku.

Piktogramy v spodnej časti zobrazujú:

 • hlučnosť v decibeloch
 • triedu účinnosti sušenia
 • kapacitu – počet súprav riadu
 • ročnú spotrebu vody v litroch

Informácie o spotrebe vychádzajú zo štandardných čistiacich cyklov pri zaplnení kapacity spotrebiča. Sleduje sa príkon umývačky, ponechanej v zapnutom aj vo vypnutom stave.

Trieda čistiacej účinnosti musí byť A.

Energetický štítok práčky

Energetický štítok práčky

​​​Práčky

Udržiavanie domácnosti a oblečenia v čistote si tie vyžaduje veľa energie. Našťastie, moderné práčky ponúkajú úsporné programy, s ktorými dokážete oprať bielizeň aj pri nízkej teplote. Pri štandardných programoch a praní 5 kg bielizne sa spotrebuje cca 50 l vody a 1kWh energie.

Energetický štítok práčky zobrazuje maximálne 7 tried.

Piktogramy zobrazujú tieto parametre:

 • hlučnosť v decibeloch
 • účinnosť odstreďovania
 • kapacitu bubna v kilogramoch
 • ročnú spotrebu vody v litroch

Účinnosť prania a spotreba energie práčok sa určuje na základe programu prania bavlny pri 60°C a 40°C, pri úplnom aj čiastočnom zaplnení bubna. Taktiež sa testuje režim, keď je práčka ponechaná v zapnutom alebo vypnutom stave. Z rovnakých údajov sa určuje aj ročná spotreba vody.

Na štítku sa neuvádza pracia účinnosť – všetky práčky musia mať triedu pracej účinnosti A.

Energetické štítky pre všetky typy sušičiek prádla

Energetické štítky pre všetky typy sušičiek prádla

Sušičky

Sušičky nie sú nevyhnutnosťou, no čoraz obľúbenejšou súčasťou domácností. Existujú 3 typy sušičiek: ventilačné, kondenzačné a plynové. Energetický štítky sa líšia podľa typu sušičky.

 • Ventilačné sušičky

Ventilačná sušička je vhodná do domácností s možnosťou odvetrávať teplý a vlhký vzduch do exteriéru.

Trieda ventilačnej sušičky sa určuje podľa spotreby energie pri štandardnom programe sušenia bavlny pri úplnom aj čiastočnom zaplnení kapacity. Zohľadňuje sa dĺžka trvania sušenia a energia v zapnutom aj vypnutom režime. 

Z piktorgramov na štítku zistíte:

 • o aký typ sušičky ide (ventilačná)
 • ročnú spotrebu energie v kWh
 • dĺžku štandardného cyklu sušenia pri maximálnom zaplnení v minútach
 • kapacitu – objem prádla, ktoré je možné na jeden cyklus vysušiť v kilogramoch

 • Kondenzačné sušičky

Obľúbeným typom sušičky je kondenzačná, ktorá paru z bielizne mení na vodu. Oproti klasickým sušičkám sú energetický úspornejšie modely s tepelným čerpadlom. Sú síce drahšie, ale ušetria o 50% viac energie, v porovnaní s klasickými sušičkami.

Energetický štítok kondenzačnej sušičky sa od ventilačnej líši len zobrazením kondenzačnej účinnosti štandardného programu sušenia bavlny.

 • Plynové sušičky

Plynové sušičky sú energeticky úsporné, no zatiaľ u nás nie sú veľmi rozšírené. Štítok plynovej sušičky vyzerá podobne ako štítok ventilačnej sušičky. Rozdiel je len v symbole, zobrazujúcom typ spotrebiča.

Energetický štítok rôznych typov vysávačov

Energetický štítok rôznych typov vysávačov

Vysávače

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou domácností je vysávač. Vďaka nemu zvládnete upratovanie bez väčšej námahy, odstránite prach, roztoče a drobné nečistoty za pár minút. Niektoré modely, najmä tie staršie, spotrebujú pomerne veľa elektrickej energie.

Od minulého roka sa môžu predávať len vysávače s príkonom maximálne 900 W. Toto nariadenie vyšlo s cieľom znížiť ročnú spotrebu z pôvodných 62 kWh na 43kWh. Efektivita pri upratovaní by mala ostať nezmenená. Dnes už teda nie je problém získať výkonný, ale úsporný vysávač.

Z energetického štítka vysávača zistíte:

 • priemernú ročnú spotrebu v kWh
 • účinnosť vysávania kobercov
 • účinnosť vysávania tvrdých podláh
 • triedu reemisie prachu
 • hlučnosť v decibeloch
Energetický štítok televízora

Energetický štítok televízora

Televízory

O niečo menej energie, ako na pranie, chladenie a upratovanie, spotrebujeme pri oddychu, napríklad pri sledovaní televízie. Vývoj výroby televízorov napreduje nie len v kvalite obrazu, ale aj v úspore energie. Najväčšiu spotrebu majú plazmové televízory, ktoré sa už nevyrábajú.

Najúspornejšie sú obľúbené LED televízory. Spotreba energie sa zvyšuje najmä vtedy, keď necháte televízor zapnutý, aj keď ho nikto nesleduje. Je to len zvyk, ktorého sa môžete ľahko zbaviť. Využívajte automatické vypínanie.

Okrem energetickej triedy nájdete na štítku televízorov tieto informácie:

 • ročnú spotrebu v kWh
 • veľkosť uhlopriečky obrazovky v palcoch a centimetroch
 • príkon vo wattoch (v zapnutom stave)
 • dostupnosť vypínača

Šetrite s tým, čo máte

Šetriť energiu je vždy správnym rozhodnutím. Neznamená to okamžitý nákup najnovších modelov spotrebičov, aj keď môžu byť lákavé. Ušetriť môžete aj vtedy, ak začnete vašich starých pomocníkov požívať s rozumom.

Využite kapacitu práčky, nezabúdajte vypínať televízor, namontujte si úsporné žiarovky a zvážte, ktoré úsporné riešenia sú naozaj pre vás výhodné.

O autorovi

Michaela Struhárová
 

Mi​ška je cestovateľka a obsahová marketérka na voľnej nohe. Úspešne ​sa stará o niekoľko webov, ako napr. cestovanie.sme.sk či jaspis.sk​.

Pre svoj aktívny životný štýl potrebuje mať neustále dobité baterky, preto sa najviac venuje recenziám výživových doplnkov. Recenziami spotrebičov zase pomáha nielen ženám vybrať si šikovných pomocníkov do domácnosti a ušetriť čas strávený varením a upratovaním.
​​O Miške sa môžete viac dozvedieť na jej blogu Struharova.com alebo Facebooku 

Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar