Všetko, čo potrebujete vedieť o erekcii

mužská erekcia

Schopnosť, ktorá robí muža mužom. Pevná a kvalitná erekcia jednoducho k zdravej sexualite neodmysliteľne patrí. Dôležité je aby prišla, keď má, trvala toľko, koľko sa očakáva a bola dostatočne pevná na vykonanie pohlavného styku.

Ak váš penis v niektorej z týchto oblastí opakovane zlyháva, máte problém. Ako vlastne erekcia funguje, prečo dochádza k jej poruchám a čo pomáha kvalitu stoporenia zlepšiť?

Čo je to erekcia?

Erekcia je stoporenie penisu. Dochádza k nej najčastejšie pri sexuálnom vzrušení a prejavuje sa zväčšením a stvrdnutím pohlavného údu. Je základným predpokladom pre penetráciu, čiže vniknutie penisu do ženskej vagíny.

Bez dostatočne pevnej erekcie je vykonanie pohlavného styku prakticky nemožné. Po biologickej stránke ide o zložitý fyziologický proces regulovaný hormónmi a nervami, pri ktorom dochádza k zvýšeniu prietoku krvi do penisu.

Ako prebieha erekcia

Aby došlo k stoporeniu penisu, v tele muža musí prebehnúť veľmi zložitý mechanizmus vyžadujúci si súhru nervovej, hormonálnej a cievnej sústavy.

Prvotným impulzom pre erekciu je sexuálne vzrušenie. To vzniká v mozgu na základe vizuálnych a hmatových vnemov alebo predstáv. Vzrušenie spôsobuje uvoľnenie hladkého svalstva v stenách artérií. Vďaka tomu sa zvýši prítok krvi do penisu a dôjde k jeho stoporeniu. Zjednodušene povedané, penis sa naplní krvou, zväčší sa a stvrdne. Krvou nasiaknuté tkanivo penisu mechanicky stlačí cievy a tým súčasne zabráni odtoku krvi. 

K ústupu erekcie dochádza po skončení pôsobenia sexuálnych impulzov, ktoré vyvolali vzrušenie alebo po ejakulácii. Prítok krvi do penisu sa zníži, penis postupne zmäkne a zmenší sa. Dochádza v podstate k spätnému mechanizmu.

Ako dochádza k rannej erekcii

Erekcia po prebudení nie je dôsledkom vášnivých snov so susedkou či kolegyňou, ako si mnohé dámy zvyknú myslieť. Dokonca ani nesúvisí so sexuálnym vzrušením. Ide o fyziologický proces, ktorý nie je viazaný na erotické predstavy či sny. O rannej erekcii sa dokonca hovorí ako o prejave mužského zdravia.

Ranná erekcia súvisí s viacerými fyziologickými procesmi v tele. Jedným z faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, je REM spánok. Ide o spánkovú fázu, počas ktorej sa ľudský organizmus čiastočne aktivizuje. Typická je najmä rýchlymi pohybmi očí, podľa ktorých dostala aj svoj názov (Rapid Eye Movement). 

Okrem toho pri nej dochádza aj k istým hormonálnym zmenám, ktoré by práve mali spôsobovať pravidelné ranné stoporenie penisu. Ide predovšetkým o zvýšenie hladiny testosterónu a pokles noradrenalínu.

Okrem toho súvisí ranná erekcia s aktiváciou časti nervovej sústavy zvanej parasympatikus, ktorá je zodpovedná za oddych a uvoľnenie a niektoré teórie hovoria aj o aktivácii stoporenia vďaka plnému močovému mechúru. V každom prípade vstupuje do rannej erekcie niekoľko zložitých fyziologických procesov a stoporenie penisu po prebudení vzniká ako výsledok ich správneho fungovania.

Pravidelné ranné erekcie dokonca podľa odborníkov slúžia pre penis ako istá forma "tréningu". Udržujú ho v aktivite, zabezpečujú jeho pružnosť, pomáhajú predchádzať stuhnutiu svalov penisu a jeho postupnému skráteniu.

Problémy s erekciou alebo keď "nestojí"

problémy s erekciou

Keď sa povie erektilná dysfunkcia, muži spravidla práve neplesajú. Ide totiž o problém, s ktorým sa drvivá väčšina z nich niekedy počas života stretne. Je to stav, pri ktorom muž nie je schopný dosiahnuť stoporenie dostatočne pevné pre uskutočnenie pohlavného styku.

V niektorých prípadoch erekcia chýba úplne, inokedy nie je dosť silná, trvá príliš krátko alebo nastupuje veľmi neskoro. Všetky tieto ťažkosti vedú k značným nepríjemnostiam nielen v spálni, ale aj v partnerskom živote.

Muž s problematickou erekciou sa spravidla dostáva do veľmi nepríjemného kolotoča strachu zo zlyhania, frustrácie a pocitov menejcennosti.

Ak sa navyše pridajú aj partnerské problémy a nedorozumenia prameniace zo vzájomného neuspokojenia, psychické problémy nenechajú na seba dlho čakať. A tak sa aj z nezávažného jednorazového zlyhania spôsobeného napríklad únavou môže vyvinúť závažný problém.

NÁŠ TIP: Otestovali sme 7 najlepších tabletiek na erekciu bez predpisu, ktoré sú medzi mužmi veľmi obľúbené.

Príčiny erektilnej dysfunkcie

Závažné problémy so stoporením penisu či dokonca úplne chýbajúca erekcia môžu mať hneď niekoľko príčin. Ich odhalenie je veľmi dôležité z hľadiska indikácie možností zlepšenia kvality erekcie, prípadne voľby najvhodnejšej terapie. Niektorým mužom pomôže jednoduchá zmena životného štýlu, ďalší potrebujú odbúrať stres a napätie, pre iných je najvhodnejšou voľbou farmakoterapia.

Problémy s erekciou vznikajú na podklade:

 • Zdravotných problémov:
  Existuje pomerne široké spektrum ochorení, ktoré so sexualitou zdanlivo nijako nesúvisia a napriek tomu môžu spôsobiť závažné problémy práve v tejto oblasti. Najčastejšie ide o kardiovaskulárne choroby a ochorenia zapríčiňujúce poruchy prekrvenia, ale aj poruchy nervového systému. Zriedkavejšie vznikajú poruchy erekcie ako dôsledok zranení či organických poškodení. Medzi najčastejšie ochorenia spôsobujúce problémy s erekciou patrí diabetes, artérioskleróza, ischemická choroba srdca, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, epilepsia.
 • Poklesu hladiny testosterónu
  K výraznému zníženiu hladiny testosterónu dochádza zvyčajne u mužov v staršom veku. Deje sa tak v dôsledku prirodzených involučných zmien označovaných aj ako andropauza. Andropauza je analógia k ženskej menopauze. Odborníci sa však zhodujú v jednom veľmi
  zásadnom rozdiele. Zatiaľ čo menopauza nastupuje zvyčajne niekedy po 50. roku života ženy, u mužov k prvým zmenám dochádza už oveľa skôr. Hladiny mužského pohlavného hormónu, testosterónu, začínajú pomaly klesať už u tridsiatnikov. Pokiaľ sa tieto zmeny dejú postupne,
  muž si spravidla dlhú dobu nič nevšimne. V niektorých životných obdobiach však môže dôjsť k rýchlemu a rapídnemu poklesu testosterónu a vtedy sa zvyčajne objavia aj problémy s erekciou.
 • Nezdravého životného štýlu
  Moderná doba sa podpisuje aj pod sexuálne zdravie mužskej populácie. Sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu, obezita, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, to všetko sa môže podpísať pod vznik problémov s erekciou. Do tejto oblasti patrí, samozrejme, aj nezdravé stravovanie,
  fajčenie, nadužívanie alkoholu či zneužívanie drog. Zjednodušene povedané, všetko, čo  ohrozuje vitalitu organizmu a kvalitu prekrvenia, sa môže podpísať pod problémy so stoporením.
 • Psychických problémov
  Poruchy erekcie vyrastajú veľmi často práve na psychickom podklade. Stačí hektické životné obdobie a kumulácia stresu a únavy sa veľmi rýchlo prejaví na sexuálnom apetíte a neraz i na výkonnosti muža. Zlyhanie mužnosti v tú najnevhodnejšiu chvíľu len zriedkavo zostane bez
  povšimnutia. Nasledujú výčitky svedomia, pocity frustrácie, menejcennosti a strach z ďalšieho neúspechu. Takéto prežívanie je nielenže nepríjemné, ale v súvislosti s erekciou doslova kontraproduktívne. Práve očakávanie ďalšieho zlyhania a tlak na výkon sú tie faktory,
  ktoré sa veľmi často podpisujú pod neúspechy v posteli. Ak muž už pred začatím samotného aktu očakáva, že zlyhá a preto sa intenzívne snaží, zvyčajne sa nedokáže naplno oddať vzrušeniu a rozkoši a skutočne zažije ďalšie sexuálne fiasko. Psychické problémy dostávajú
  mužov do kolotoča strachu a neúspechu, ktorý si neraz vyžaduje až zásah odborníka alebo minimálne malé farmakologické povzbudenie.
 • Užívania niektorých liekov
  Problémy s erekciou môžu spôsobiť nielen samotné ochorenia, ale aj lieky, najmä tie s dlhodobým užívaním. Ide napríklad o antidepresíva, antipsychotiká, ale aj niektoré farmaká indikované pri srdcovo-cievnych ochoreniach. V prípade, že sa u muža problémy s erekciou
  objavia po nasadení nových liekov, je vhodné ich konzultovať s ošetrujúcim lekárom a zvážiť možnosť alternatívnej liečby.
 • Partnerských problémov
  Hoci sa zvykne hovoriť, že muž má chuť vždy a za každých okolností, nie je to celkom pravda. Dlhodobé partnerské problémy či dokonca kríza vo vzťahu sa zvyčajne odrazia aj v oblasti sexuality. Niekedy stačí, ak sa z partnerskej spálne vytratí vášeň, nahradí ju stereotyp
  a problém je na svete. Muž si nemusí na racionálnej úrovni vôbec uvedomovať, že ho partnerka nepriťahuje a pritom môže mať veľké problémy s dosiahnutím kvalitnej erekcie. Nie je však potrebné za každých okolností hľadať novú sexuálnu či životnú parnterku. Zvyčajne stačí vzťah trochu okoreniť, zapáliť v ňom starú iskru a aj erekcia bude zrazu taká ako bývala v dvadsiatke.

Možnosti zlepšenia erekcie

tabletky na podporu erekcie

Len máloktorý muž uteká hneď po prvom nezdare v posteli k urológovi. Lekár predstavuje poväčšine krajné riešenie delikátnych problémov. Po absolvovaní všetkých potrebných vyšetrení sa urológ najčastejšie rozhoduje medzi dvomi terapeutickými postupmi: farmakoterapia alebo rázové vlny.

Medzi najznámejšie lieky riešiace prakticky všetky problémy s erekciou patrí populárna modrá tabletka. Účinkuje okamžite a veľmi spoľahlivo. Medzi jej nevýhody patria okrem vyššej ceny a krátkodobého účinku aj pomerne často sa vyskytujúce vedľajšie účinky.

Modernou voľbou terapie sú rázové vlny, ktoré nezlepšia erekciu okamžite, ale ich účinok je dlhodobý. Efektívne sú však iba pri ťažkostiach spôsobených poškodením ciev. Odborníci ale uvádzajú, že drvivá väčšina dlhodobých problémov s erekciou je spojená práve s nesprávnym fungovaním cievneho systému.

Tip: Návšteva urológa sa mužom odporúča v prípade, ak problém s erekciou trvá bez akéhokoľvek zlepšenia viac ako dva mesiace, prípadne ak za toto obdobie dochádza k postupnému progresu dysfunkcie, t.z. erekcia sa ďalej zhoršuje.

Skôr než muž zaklope so svojimi ťažkosťami na dvere odborníka, môže vyskúšať niektoré z nasledujúcich riešení. Najmä pri menej závažných a krátkodobých problémoch s erekciou môžu byť veľmi účinné.

 • Zmena životného štýlu
  Ku kvalitnej erekcii prispieva celkové zdravie organizmu. Dôležitý je dostatok pohybu, správna strava, ale aj výdatný spánok a oddych. Pomôcť môže aj ak sa muž zbaví nikotínu a alkoholu. Veľmi významný je príjem správnych živín, vitamínov a minerálnych látok. Erekcii
  prospieva napríklad zinok, horčík, zvýšený príjem antioxidantov, či strava bohatá na L-arginín.
 • Doplnky výživy
  Na trhu nájdete množstvo moderných prípravkov neviazaných na lekársky predpis, ktoré sľubujú zlepšenie erekcie. Spravidla ide o výživové doplnky postavené na prírodnej báze. Obsahujú bylinné extrakty, ktoré pri menej závažných problémoch a správnom užívaní môžu
  skutočne pomôcť zlepšiť kvalitu erekcie. Dôležité je skontrolovať si obsah účinných látok v prípravku, ktorý hodláte začať užívať. Ak nedokážete z tohto hľadiska posúdiť jeho možné účinky, zamerajte sa na recenzie užívateľov zverejnené na webe.
 • Cvičenia na zlepšenie erekcie
  Erekciu je možné trénovať. Správne zvolené cvičenia môžu byť v spoločnosti partnerky nielen veľmi príjemné, ale aj účinné. Tieto techniky pomáhajú najmä pri problémoch vyrastajúcich na psychickom podklade. Ak sa muž obáva zlyhania a príliš sa sústredí na výkon, čo v ňom
  vyvoláva zvýšené napätie, pomôže tréning citlivosti, ktorý upriamuje pozornosť na telesné pocity. Účinný však môže byť aj systematický nácvik relaxačných techník. Postup je dostupný na internete. Pomáha navodiť celkovú pohodu, odbúrať stres, napätie a zvýšiť výkonnosť
  organizmu.

Tip: Jedným z najobľúbenejších relaxačných tréningov je tzv. autogénny tréning. Pomáha odbúrať dôsledky stresu z organizmu a pôsobí veľmi dobre aj pri psychogénne podmienenej erektilnej dysfunkcii. Pre dosiahnutie účinku je však potrebná každodenná relaxácia. Hudobno-slovné relaxácie na princípe autogénneho tréningu nájdete ľahko na webe.

 • Vákuová pumpa
  Vákuová pumpa je technická pomôcka, ktorá pri problémoch s erekciou účinkuje vcelku spoľahlivo. Pracuje na princípe podtlaku v okolí penisu, ktorý spôsobí automatické zvýšenie tlaku v penise a jeho lepšie prekrvenie. Pravidelné používanie vákuovej pumpy pred každým
  pohlavným stykom však môže byť pre pánov veľmi nepohodlné. Predstavuje preto skôr krátkodobé riešenie.

Ako funguje penis

O autorovi

Adam Kováč
 

Adam je externý prispievateľ nášho portálu. Ako muž rád testuje produkty určené práve im. Baví ho šport a zdravý životný štýl.

2
Pridajte komentár ku článku

avatar
zdena
Komboš
zdena

doplnky výživy sú fajn riešenie a na určitú dobu efektívne a rýchle … my sme takto fungovali asi tri mesiace na peniamxe zo superlove a potom sme sa dostali do formy

karol
Komboš
karol

tie doplnky zo superlove ako spomína zdena sa ujali aj u nás, ale najlepši bol pre mňa taurix krém pre silnú erekciu na penis aj semenníky a fakticky je erekcia silná