Cukrovka: Choroba, ktorá nebolí, no znižuje kvalitu života

Čo je cukrovka

Cukrovkou, jednou z najstarších chorôb sveta, trpí u nás na Slovensku približne 355 000 ľudí. 

Aj keď toto nevyliečiteľné ochorenie nebolí, výrazne zasahuje do každodenného života. Dokonca môže skracovať aj jeho dĺžku, a to až o 10 - 15 rokov u žien a o 6 až 9 rokov u mužov. 

Ako tohto tichého zabijaka spoznať? Aké príznaky má ochorenie zvané tiež diabetes mellitus a čo na cukrovku pomáha? 

Čo je cukrovka?

Cukrovka je závažne ochorenie vznikajúce v dôsledku nedostatku alebo poruchy tvorby hormónu nazývaného inzulín.

Tento hormón plní v ľudskom tele viacero dôležitých úloh. Zabezpečuje reguláciu hladiny cukru v krvi a stará sa tiež o to, aby glukóza získavaná z potravy putovala do vnútra bunky, kde je následne uchovávaná a premieňaná na využiteľnú energiu. 

Ak je tohto hormónu nedostatok alebo úplne absentuje, prípadne ho telo nie je schopné využívať, vyskytuje sa tzv. inzulínová rezistencia, vzniká ochorenie diabetes mellitus. 

Tip od experta

"Diabetes vplýva na oči, obličky, či kardiovaskulárny aparát. Môžeme povedať, že v súčasnosti diabetes predstavuje hlavnú príčinu slepoty.“

Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti a primár Národného diabetologického centra v Ľubochni

Typy cukrovky

Diabetes mellitus sa v závislosti od stavu inzulínu v tele (teda či ide o jeho nedostatok alebo inzulínovú rezistenciu) delí na dva typy, a to na cukrovku 1. typu a cukrovku 2. typu.

Cukrovka 1. typu

Cukrovka 1. typu predstavuje zriedkavejšiu formu cukrovky, pri ktorej ľudské telo v dôsledku chýbajúcich dôležitých β-buniek (podieľajúcich sa na tvorbe inzulínu) neprodukuje žiaden vlastný inzulín. Ide o autoimúnne ochorenie, kedy vlastný imunitný systém napáda a zabíja tieto bunky.

Cukrovka 1. typu býva nazývaná tiež detský diabetes, keďže najčastejšie postihuje práve deti a mládež. Výnimkou však nie sú ani dospelí ľudia.

Je veľmi závažnou formou cukrovky, ktorá si vyžaduje pravidelné podávanie inzulínu, či už prostredníctvom inzulínovej pumpy alebo inzulínového pera. 

Cukrovka 2. typu

Pre cukrovku 2. typu je charakteristická inzulínová rezistencia. Telo síce dokáže vytvárať inzulín, no ten nie je schopný správne metabolizovať glukózu. Výsledkom je tak vysoká hladina cukru v krvi. 

Diabetes mellitus 2. typu patrí k rozšírenej forme cukrovky, ktorá v súčasnosti postihuje približne 91% všetkých prípadov tohto ochorenia. 

Cukrovka 2. typu sa zvyčajne objavuje u starších ľudí, po 40. roku života, no môže poskytnúť napríklad aj dospievajúce dieťa. 

Na rozdiel od cukrovky 1. typu, pri cukrovke 2. typu sa pacient vďaka zdravému životnému štýlu, vhodnej strave a dostatku pohybu, môže úplne vyhnúť medikamentóznej liečbe a žiť tak plnohodnotný život. 

Prevencia cukrovka

Pri cukrovke typu 2 sa správnou stravou a dostatočným pohybom možno vyhnúť liečbe prostredníctvom liekov. 

Rizikové faktory vzniku cukrovky

Rovnako ako pri iných ochoreniach, tak aj pri cukrovke existuje viacero faktorov, ktoré môžu výrazne "napomôcť" k jej vzniku a rozvoju. Patrí sem: 

 • Dedičnosť - V prípade cukrovky zohráva genetika významnú úlohu. Je však dôležité vedieť, že aj napriek tomu, že ochoreniu dovolí vzniknúť a rozvinúť sa, nevyvoláva ho.
 • Vek - Kým cukrovka typu 1 postihuje väčšinou deti a dospievajúcu mládež, riziko výskytu cukrovky typu 2 stúpa so zvyšujúcim sa vekom. 
 • Nevhodný životný štýl - Nedostatok pohybu, nadváha, obezita, fajčenie či napríklad aj stres. Aj tieto faktory môžu prispieť k vzniku cukrovky.
 • Vysoký krvný tlak
 • Chyby v životospráve matky počas tehotenstva

Aké má cukrovka príznaky?

Cukrovka dá o sebe vedieť viacerými nepríjemný príznakmi, medzi ktoré patria: 

 • silný a častý smäd,
 • veľmi časté močenie,
 • zvýšený hlad,
 • pocit vyčerpania, celková únava,
 • chudnutie, 
 • pomalé hojenie rán,
 • rôzne zdravotné komplikácie, ako mykózy, plesňové ochorenia či poruchy zraku. 

Najľahšie je samodiagnostikovaná cukrovka typu 1, keďže príznaky sa objavujú veľmi rýchlo, v priebehu pár dní či týždňov. 

Pri cukrovke 2. typu je nástup príznakov pomalý a môže trvať aj niekoľko rokov.

príznaky cukrovky

Jedným z príznakov cukrovky, ktorý netreba ignorovať, je častý a prílišný smäd.

Cukrovka a jej hodnoty: Aká je ideálna hladina cukru v krvi? 

Hladina cukru v krvi, nazývaná tiež glykémia, predstavuje veľmi dôležitý ukazovateľ. Zvyčajne sa udáva v jednotkách mmol/l, teda milimol glukózy na liter krvi. 

Na jej meranie sa používa glukomer - malý prístroj, ktorý si môžete ľahko zaobstarať do domácnosti. Budete k nemu potrebovať tiež špeciálne prúžky. Meranie prebieha vpichom lacenty do prsta a následným odberom krvi na prúžok. Prúžky sú pokryté enzýmom reagujúcim s cukrom v krvi. 

Pozrite sa, ako prebieha meranie hladiny cukru v krvi za pomoci glukomera. 

NÁŠ TIP: Chcete mať informácie o hladine cukru vo vašej krvi? Zaobstarajte si glukomer. Poradíme vám, podľa čoho si vybrať.

Ako správne merať cukor?

Hladinu cukru v krvi (v prípade akýchkoľvek podozrení na cukrovku) by ste si mali merať vždy ráno nalačno. Minimálne 8 hodín pred kontrolným meraním by ste nemali jesť ani piť. Ráno sa môžete napiť čistej vody, prípadne nesladeného čaju. 

Pokiaľ cukrovkou trpíte, meranie cukru, samozrejme, nie je nutné vykonávať len ráno nalačno. Poznanie náhodnej glykémie kedykoľvek počas dňa, či po jede alebo aj pred jedlom, je dôležité pre udržiavanie cukrovky v norme.

Aj tu sa však odporúča dodržiavanie aspoň dvojhodinového odstupu od posledného jedla. 

Kombík zistil

Kombík radí

Hladinu cukru možno zistiť aj za prostredníctvom merania glukózy v moči, a to pomocou špeciálnych indikačných prúžkov. Tie však slúžia len na orientačné meranie, a kvôli nízkemu meraciemu rozsahu sú vhodné skôr pre diabetikov. 

Ideálna hladina cukru v krvi

Ideálna hladina cukru v krvi a vôbec, hodnoty cukrovky sú odlišné pre zdravých ľudí a pre ľudí trpiacich cukrovkou. 

U zdravých ľudí by sa ideálna hladina cukru v krvi mala pohybovať do 5,6 mmol/l nalačno a do 7,8 mmol/l po jedle. 

U cukrovkárov je ideálna hladina cukru v krvi 4 až 7,2 mmol/l nalačno a 5 až 9 mmol/l dve hodiny po jedle alebo kedykoľvek v priebehu dňa. 

Zbystriť pozornosť by ste mali v prípade, ak vaša hladina cukru v krvi dlhodobo dosahuje zvýšené hladiny. Tu už totiž možno hovoriť o prediabetese. 

Tip od experta

"Pri prediabete býva glukóza nalačno v normálnom rozmedzí, dve hodiny po jedle sú však jej hodnoty zvýšené. Keďže väčšina z nás jedáva minimálne 3-krát denne, ale často aj 5-krát, tak sa ľahko vypočíta, že aj zdravý človek môže mať šesť až desať hodín vyššiu hladinu glukózy v krvi. U človeka, ktorý má prediabetes, je tento stav dlhší a trvá napríklad deväť až pätnásť hodín. S prediabetom môže mať takmer celý deň zvýšenú hladinu glukózy v krvi, ale nevie o tom, až kým sa nezačnú prvé komplikácie.“


docentka Katarína Rašlová, diabetologička

Prediabetes hodnoty

Prediabetes alebo aj prediabetický rizikový syndróm je stav, kedy je hladina cukru v krvi dlhodobejšie zvýšená nad normal. Zároveň však nie je zvýšená natoľko, aby sa dalo hovoriť o cukrovke. 

Na rozdiel od cukrovky je prediabetes liečiteľný a dokonca aj vyliečiteľný. V prípade jeho neliečenia či ignorovania sa však v priebehu najneskôr 10 rokov rozvinie do cukrovky. 

Aké hodnoty hladiny cukru v krvi sprevádzajú prediabetes? 

Glykémia nalačno pri prediabetese dlhodobo dosahuje hodnoty v rozmedzí od 5,6 – 6,9 mmol/l a 7,8 – 11,0 mmol/l počas dňa.

Prediabetes na vás môže číhať, ak máte: 

 • obezitu či nadváhu,
 • sedavý spôsob života, nedostatok pohybu,
 • zvýšený krvný tlak,
 • zvýšenú hladinu cholesterolu,
 • príznaky srdcovocievnych ochorení,
 • v rodine cukrovku 2. typu. 
Preddiabetes hodnoty

Pri zisťovaní prediabetesu je dôležité pravidelné meranie hladiny cukru v krvi glukometrom. 

Komplikácie cukrovky: Čo môže spôsobovať neliečená cukrovka?

Ak sa diabetes mellitus nelieči alebo sa lieči nedostatočne či nesprávnym spôsobom, môže spôsobovať množstvo komplikácií. Neliečená cukrovka dokáže v podstate zasiahnuť akýkoľvek orgán v ľudskom tele. 

Najintenzívnejšie sa dlhodobé hladiny cukru v krvi podpisujú pod zdravie ciev a nervov, ktoré môžu výrazne poškodiť. 

Na základe poškodenia veľkých ciev rozoznávame makrovaskulárne komplikácie cukrovky, medzi ktoré patria: 

 • cievna mozgová príhoda,
 • rôzne ochorenia srdca,
 • ischemická choroba dolných končatín.

Pri poškodení drobných ciev hovoríme o mikrovaskulárnych komplikáciách cukrovky. Tie zahŕňajú: 

 • poškodenie zraku,
 • poškodenie nervov, 
 • poškodenie obličiek,
 • diabetická noha,
 • kožné ochorenia,
 • infekcie,
 • choroby tráviaceho traktu.

Akútne komplikácie cukrovky

Cukrovka neraz spôsobuje aj akútne komplikácie, ktoré môžu navodiť vážny a dokonca až život ohrozujúci stav. 

Na základe hladiny cukru v krvi, teda či ide o nízku hladinu (hypoglykémiu) alebo vysokú hladinu cukru v krvi (hyperglykémiu) rozlišujeme hypoglykemické a hyperglykemické komplikácie cukrovky. 


Akútne hypoglykemické komplikácie cukrovky

Ak hladina cukru v krvi klesne pod 3,3 mmol/l (u zdravého človeka) a 3,9 mmol/l (u diabetika), ide o tzv. hypoglykémiu. 

Tento stav je sprevádzaný slabosťou, únavou, zmätenosťou, úzkosťou, potením či hladom. Ak hodnota glykémie klesne pod 2,3 mmol/l, človek môže upadnúť do bezvedomia, tzv. hypoglykemickej kómy a hrozí dokonca až smrť, pretože mozog bez glukózy nedokáže správne pracovať. 

V prípade podozrenia na hypoglykémiu preto treba rýchlo konať. Najprv je potrebné zistiť hladinu cukru krvi odmeraním pomocou glukomera a pokiaľ sa potvrdí nízka hladina, užiť rýchlo vstrebateľné cukry, ako napríklad hroznový cukor či sladený nápoj. Po krátkej dobe hladinu cukru znova odmerajte. 

Ak nestúpne ani po uplynutí 15 minút po užití cukru, odporúča sa znova užiť rýchlo vstrebateľné cukry. 

Je veľmi dôležité, aby najbližšie osoby žijúce s cukrovkárom boli o tomto postupe informovaní, a aby v prípade núdze vedeli, čo robiť.  Často sa totiž stáva, že osoba s hypoglykémiou svoj stav necíti, nedokáže si teda pomôcť, navyše je apatická, zmätená a prestáva komunikovať. 

Pokiaľ nastane hypoglykémia vedúca až k strate vedomia je potrebné privolať lekársku pomoc a cukrovkárovi podať glukagón (mal by byť vo výbave každej osoby s cukrovkou).

Tip od experta

"Nie náhodou sa o cukrovke hovorí, že je tichý zabijak. Nesprevádzajú ju typické príznaky iných ochorení, napríklad bolesť. Ak sa prejaví bolesť, je to už sprievodný znak komplikácií.“

MUDr. Jaroslav Fábry, diabetológ


Akútne hyperglykemické komplikácie

Ku akútnym hyperglykemickým komplikáciám patrí hyperglykemický hypersmolárny syndróm alebo diabetická ketoacidóza.

Diabetická ketoacidóza sa týka predovšetkým osôb s cukrovkou typu 1. Prejavuje sa zvýšenou hladinou cukru v krvi, v kombinácii s dehydratáciou a zvýšenou produkciou ketónov odkysličujúcich krv. Nastáva zvýšená činnosť srdca, zrýchlené dýchanie, bolesti brucha, pocity na zvracanie, acetónový zápach z úst. 

Hyperglykemický hypersmolárny syndróm býva sprevádzaný nadmerným pitím, ale aj nadmerným močením, v dôsledku čoho vzniká v tele nedostatok tekutín. Zvyšuje sa činnosť srdca, klesá tlak krvi a môže nastať tzv. šokový stav. Objavujú sa poruchy zraku, zlyhávanie obličiek, kŕče v končatinách. 

Ide taktiež o veľmi závažný stav, ktorý môže vyústiť až do straty vedomia či kómy. 

Cukrovka hodnoty

Ak máte v rodine cukrovkára alebo týmto ochorením trpíte vy sami, poučte vašich blízkych čo majú v prípade potreby robiť. 

Čo na cukrovku pomáha? 

Liečba cukrovky závisí v prvom rade od typu, ale aj štádia ochorenia. 

Kým pri cukrovke typu 1 je neodmysliteľnou súčasťou dňa cukrovkára injekčné podávanie inzulínu, u osobách s cukrovkou typu 2 často postačujú len režimové opatrenia, prípadne podávanie liekov, tzv. antidiabetík. 

Režimové opatrenia zahŕňajú zmenu životosprávy, ktorá by mala pozostávať z nasledujúcich bodov:


1. Racionálne stravovanie

Strava je pri cukrovke veľmi dôležitá a predstavuje jeden z pilierov úspešného zvládania tohto neľahkého ochorenia. Cukrovkár musí mať pod kontrolou svoj denný príjem sacharidov a všímať si glykemický index jednotlivých potravín.

V jedálničku osoby trpiacej cukrovkou by sa malo nachádzať kuracie a morčacie mäso, ryby, strukoviny, ako hrach, fazuľa, cícer či sója, ďalej vlašské orechy, konopné a ľanové semiačka, listová zelenina, ovsené vločky, sladké zemiaky, ovocie (citrusové plody), ale napríklad aj škorica. 

Škorica a cukrovka? 

Škorica nie je len obľúbené aromatické korenie na dochutenie dezertov, ale aj zdraviu prospešná korenina využívaná v ajurvédskej medicíne už po stáročia. 

Za liečivými účinkami škorice stojí jej esenciálny olej pozostávajúci z troch zložiek - cinnamaldehyd, cinnamyl acetát a cinnamyl alkoholu.

Vďaka svojmu zloženiu dokáže znižovať hladinu cholesterolu v krvi, posilňuje funkcie mozgu, pozitívne vplýva na žalúdok, zlepšuje krvný obeh, má protirakovinotvorné účinky, dodáva energiu a je tiež účinná pri liečbe diabetu. 

Škorica zvyšuje citlivosť voči inzulínu, čím prispieva k znižovaniu hladiny cukru v krvi. Existuje viacero štúdií, ktoré preukázali účinnosť škorice v boji s vysokým cukrom, no ide len o akúsi "doplnkovú liečbu" a o škorici ako o všelieku na cukrovku rozhodne nemožno hovoriť.

Môže byť ale veľmi nápomocná v prípade liečby prediabetu, pri dlhodobých zvýšených hodnotách hladiny cukru v krvi, ale aj pri regulácii cukru v prípade cukrovky typu 1 či 2. 

2. Pravidelný pohyb a hmontnosť pod kontrolou

Pravidelný pohyb vám pomôže nielen regulovať prípadnú zvýšenú hladinu cukru v krvi či hmotnosť, ale pomáha tiež zlepšovať citlivosť tela na inzulín a znižuje tiež krvný tlak. 

Zamerajte sa aj na svoju váhu a snažte sa mať ju pod kontrolou, pretože obezita a cukrovka neraz kráčajú ruka v ruke. 

Škorica cukrovka

Škorica môže byť pomerne účinným spôsobom, ako regulovať hladinu cukru v krvi. 

Tehotenská cukrovka

Tehotenská cukrovka je typ cukrovky, ktorý sa vyskytuje u mamičiek v očakávaní. Vzniká v dôsledku poruchy metabolizmu cukrov. Môže ísť pritom o poruchu vzniknutú alebo prvýkrát zistenú až práve počas tehotenstva

Tehotenská cukrovka má zvyčajne prechodný charakter - teda budúca mamička pred tehotenstvom nemala cukrovku, ochorenie sa objaví až počas tehotenstva, pričom po pôrode následne ustúpi. 

Aj napriek prechodnému charakteru tehotenskej cukrovky, zvýšené hodnoty cukru v krvi neprospievajú plodu. Hodnoty cukru v krvi matky sú totiž rovnaké ako hodnoty cukru v krvi vyvíjajúceho sa dieťatka. A keďže ide o zdroj energie, dieťatko zvyčajne narastie väčšie a bacuľatejšie, s menej zrelými orgánmi.

Problémové môžu byť pre neho prvé hodiny po pôrode, keďže sa musí rýchlo adaptovať na život mimo maternice. 

Test na tehotenskú cukrovku 

V súčasnosti sa u nás na Slovensku musí podrobiť testu na tehotenskú cukrovku každá tehotná žena, a to zvyčajne medzi 24. až 28. týždňom tehotenstva. Práve v tomto období je totiž už hladina tehotenských hormónov dosť vysoká na to, aby sa mohol prejaviť ich prípadný účinok na metabolizmus cukrov.

Test na tehotenskú cukrovku spočíva v meraní hladiny cukru z krvi po vypití glukózy nalačno a následnej kontrole. 

Ak sú zistené vyššie hodnoty, konkrétne nad 7,8 mmol/l ide o tehotenskú cukrovku. Tento stav je už riešený diabetológom, ktorý zváži možnosti liečby. Aj tu je základom správna strava a dostatočná pohybová aktivita. Ak ale režimové opatrenia nezaberajú, môže sa pristúpiť k liečbe inzulínom. 

Ako je to s tehotenskou cukrovkou po pôrode?

Tehotenská cukrovka väčšinou po pôrode sama odozneje. Len u veľmi malého percenta žien však môže metabolizmus glukózy ostať naďalej narušený. U žien, ktoré mali tehotenskú cukrovku sa preto približne po šiestich mesiacoch od pôrodu vykonáva kontrolný test. 

Ak mala žena počas prvého tehotenstva tehotenskú cukrovka a je znovu tehotná, s najväčšou pravdepodobnosťou sa tomuto ochoreniu nevyhne ani pri druhom tehotenstve. U žien s tehotenskou cukrovkou je zároveň väčšie riziko, že sa u nich môže neskôr rozvinúť cukrovka 2. typu. 

Tip od experta

"Až u 40 percent žien, ktoré mali počas gravidity zistený gestačný diabetes mellitus, sa po 15 až 20 rokoch vyvinie diabetes mellitus 2. typu."  


MUDr. Adriana Ilavská 

Na záver

Cukrovka je choroba, pri ktorej si je sám pacient do veľkej miery lekárom. Rozhodujúca je sebadsiclípna v liečbe, dodržiavanie režimových opatrení, ale tiež aj prístup k ochoreniu. 

Len tak možno žiť aj s ochorením, ako je cukrovka, takmer plnohodnotný život.


O autorovi

Lenka Riganová
 

Lenka je hrdou absolventkou mediálnych štúdií na Prešovskej univerzite v Prešove. Má rada knihy, prechádzky za akéhokoľvek počasia, no zo všetkého najradšej má písanie. 

Rada skúša nové veci a o svoje pocity a postrehy sa delí s ostatnými. V redakcii má na starosti testovanie spotrebičov. Lenka má veľké skúsenosti z práce pre mobilného operátora (soda.o2.sk), kde sa venovala recenzovaniu telefónov.  Viac sa o Lenke môžete dozvedieť aj na Facebooku.

Viac článkov od tohto autora

Pridajte komentár ku článku

avatar